< Terug naar overzicht

Van crisistelewerken naar structurele hybride manier van werken

Wanneer in september – waarschijnlijk, hopelijk – de gezondheidsbeperkingen achter ons liggen, zal elke organisatie zich de vraag moeten stellen of ze terugkeert naar de situatie van voordien, dan wel of ze kiest voor een hybride manier van werken met integratie van structureel telewerken. Slimme ondernemingen anticiperen vandaag en bouwen aan hun businesscase.

Met de lockdown van maart 2020 waren veel organisaties – privé en publiek – verplicht de sprong te maken naar een andere manier van werken, in het bijzonder met een onuitgegeven mate van telewerk. We zagen dat sommige van onze klanten al ervaring hadden met telewerk, maar zeker niet op deze manier. Ze zetten massaal de stap naar verplicht ‘crisistelewerk’, ongeorganiseerd en zonder voorbereiding. Men moest improviseren, rekenen op de goodwill bij medewerkers en steeds opnieuw antwoorden op de meest urgente vragen. Werknemers zonder laptop namen een computer mee naar huis, anderen leenden een ergonomische stoel of een tweede scherm... Teams, Zoom en vele andere tools bewezen zich als manier om (samen) te werken in coronatijden.

 

 

Geert Volders, BDO:
“De evolutie naar het ideaal, met tot halftijds thuiswerk, vereist een duidelijk stappenplan op verschillende gebieden.” © GF

Neem het voorbeeld van een servicebedrijf met zo’n 1.500 medewerkers. Vóór de crisis deed men er niet aan telewerken, onder meer uit angst dat het de productiviteit en efficiëntie van werknemers negatief zou beïnvloeden. Na de overheidsmaatregelen in maart vorig jaar, werkte 90 procent van het personeelsbestand thuis. Na amper twee maanden ontdekten de meesten van hen hoe nuttig dat wel is: er is meer evenwicht tussen werk en privé, extra flexibiliteit, tijdwinst op woon-werkverkeer en een betere focus, zo getuigde men. Tegelijk was men ook erg realistisch: de teamdynamiek vermindert en de samenwerking tussen teams verloopt moeilijker. Maar de productiviteit en efficiëntie van werknemers leed niet onder het telewerk.

Bij de versoepeling aan het begin van de zomer, wilde het management medewerkers halftijds terug naar kantoor laten komen, ook al waren de operationele resultaten goed. De teams kozen voor een hybride manier van werken – deels thuis, deels op kantoor – die toont wat het na de crisis zou kunnen zijn. Maar de organisatie moest deze aanpak in oktober alweer terzijde schuiven, omwille van de tweede golf en de nieuwe lockdown. Het gevolg? Vandaag valt deze ‘100 procent thuiswerk’ nog zwaarder dan voordien voor de medewerkers: ze zijn deze manier van werken helemaal beu, zeker nu het winter is en de lockdown blijft duren.

Bouw een business case

Tegen deze achtergrond is de onderneming, samen met BDO, gestart met nadenken over de toekomst van de werkorganisatie, met een horizon van zes tot negen maanden. We identificeerden een ideale werking, met name vrij omvangrijk structureel telewerk, met de mogelijkheid om twee dagen per week of zelfs halftijds van thuis te werken. De evolutie naar dat ideaal vereist een duidelijk stappenplan op verschillende gebieden: de organisatie moet zorgen voor de juiste werkinstrumenten en samenwerkingstools, er is nood aan een aangepast compensation & benefits-beleid, maar ook training en coaching van managers (cultuur van vertrouwen, sturen op duidelijke doelstellingen) en medewerkers (autonomie, verantwoordelijkheid). Daarnaast moet de kantoorindeling gericht zijn op hybride vergaderingen en moet ze de samenwerking stimuleren. Met een dergelijke verandering gaan echter kosten gepaard. Net daarom is het belangrijk een businesscase te bouwen. Dankzij de besparingen op kantoorruimte is een quasi budgetneutraal project mogelijk.

Natuurlijk kan een bedrijf ervoor kiezen om weer aan het werk te gaan ‘zoals voorheen’, omdat men niet overtuigd is van telewerken, of omwille van de strategie op het vlak van bedrijfscultuur. Wie toch de stap wil zetten naar structureel telewerken in hybride modus, moet werk maken van vertrouwen, maar zeker ook van digitale tools, werkplekinrichting, management, en gedragsverandering.

De auteur, Geert Volders, is Partner bij BDO Advisory Organisation & People Transformation. Hij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen