< Terug naar overzicht

Ulrich heeft ons geïnspireerd én gefrustreerd!


Het oorspronkelijke model van Dave Ulrich over de vier rollen van HRM is – alle latere aanpassingen en uitbreidingen ten spijt – spraakmakend geweest, en bovenal nog brandend actueel. Het discours over de rol van de HR-manager woedt al sinds het begin van de jaren tachtig, maar het model van Ulrich van eind jaren negentig heeft het debat gestructureerd. Tot op vandaag is het een model bij uitstek om met studenten, HR-professionals, managers én directeurs over HRM te debatteren.
Bovendien is de praktijk van HRM zonder twijfel onder impuls van de visie van Ulrich gegroeid. Vele organisaties werken met lokale of divisionele HR-businesspartners, grotere organisaties zetten ‘shared services’ op met de bedoeling de rol van administratief expert ook bij de administratieve medewerkers te leggen enzovoort. Als theorieën en modellen bijdragen tot een betere praktijk, zijn ze in hun opzet geslaagd, en dat is zeker ook zo voor de vier HR-rollen van Ulrich. Zonder twijfel: Ulrich heeft geïnspireerd!

Maar Ulrich heeft ook gefrustreerd! Na 30 jaar HRM en 15 jaar Ulrich, na vakbladen vol pleidooien voor de strategische rol van HRM, blijft een grote meerderheid van HR-afdelingen – dikwijls noodgedwongen – steken in administratie en in ‘human logistics’.
De noodzakelijke steun voor de doorbraak van HRM verwachten we van de lijnmanager, die niet alleen vakman en leidinggevende, maar ook mini-HR-manager moet zijn. Geen wonder dat 75 procent van de lijnmanagers – ondanks alle goede bedoelingen – niet slaagt in die onmogelijke combinatie. Misschien moeten we de lijnmanager overslaan? En ons rechtstreeks richten tot elke medewerker? Hen nog meer responsabiliseren? Ruimte laten voor een geïndividualiseerde arbeidsovereenkomst met cafetariaplannen en principes van ‘het nieuwe werken’?

We kijken uit naar 8 mei. Hopelijk inspireert Dave Ulrich ons voor een vernieuwd HR-debat, aangepast aan de noden van een wereld in explosieve verandering. HR en lijnmanagers kijken uit naar een haalbare rol. Misschien kunnen we op 8 mei mét Dave Ulrich een nieuw HR-model co-construeren?

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen