< Terug naar overzicht

Talentmanagement: Inzetten op talent maakt het verschil (Tom Vlieghe)

Aanwerven op potentieel, een grotere interne mobiliteit, inspraak geven aan medewerkers – de achtste ‘Talent Pulse’ houdt andermaal heel wat lessen in voor HR-managers en talentprofessionals.

Uit de talentbevraging van meer dan 2000 medewerkers blijkt dat de externe jobmobiliteit afneemt. Op het moment dat het aantal vacatures piekt, is maar liefst 23 procent (in 2016 nog 13 procent) van de respondenten hoegenaamd niet geïnteresseerd in jobaanbiedingen. Er zijn nu méér mensen die geen interesse hebben om van job te veranderen dan dat er werkenden zijn die actief op zoek zijn naar ander werk (15 procent).
Die verminderde mobiliteit maakt het vandaag voor organisaties nóg moeilijker om externe talenten aan te trekken. Wat kunnen ondernemingen doen om toch, ondanks minder mobiliteit én de toenemende schaarste, het juiste talent aan te trekken en te behouden?

Potentieel

Een eerste stap is meer op potentieel en minder op ervaring aan te werven. ‘Talent Pulse’ maakt duidelijk dat ervaring nog steeds veel zwaarder doorweegt dan potentieel. Nochtans zijn in de ideale situatie potentieel en ervaring in evenwicht.
Meer aanwerven op basis van potentieel geeft drie voordelen:

  • Je vindt sneller een kandidaat wanneer je je niet blindstaart op ervaring. De uitgespaarde tijd kan je investeren in opleiding.
  • Uit deze ‘Talent Pulse’ blijkt dat wie veeleer op basis van zijn potentieel is aangeworven, op langere termijn meer geëngageerd is, en dus minder geneigd zal zijn om de organisatie te verlaten.
  • De economie verandert vandaag zo sterk, dat de ervaring van gisteren morgen misschien niet eens relevant meer is.

Eigen talent

Bovendien kunnen organisaties meer aandacht hebben voor eigen talent. Dat gebeurt nu te weinig: 44 procent van de medewerkers geeft aan dat hun talent onderbenut is.
Medewerkers willen niet alleen hun talenten ten volle benutten, ze willen ook zicht op hoe hun loopbaan verder kan evolueren: van de respondenten die aangeven dat ze de groeipaden om hun talenten te ontwikkelen niet kennen, wil bijna de helft een nieuwe rol bij een andere werkgever. Kennen ze hun groeipaden wel, dan daalt hun interesse om te vertrekken naar 28 procent.
Vertrekken vanuit het talent van de medewerker is de sleutel – dat is bijvoorbeeld ook het geval bij evaluaties en feedback. Dat impliceert onder meer dat we moeten afstappen van de welomlijnde functies en meer in rollen gaan denken, rollen die in lijn zijn met iemands talenten.

Inspraak en informatie

Een derde belangrijke factor om medewerkers te blijven motiveren, is inspraak. Dat kan gaan over de manier waarop iemand zijn job organiseert, over ideeën aanreiken, maar bijvoorbeeld ook over de samenstelling van het loonpakket. Maar liefst 50 procent van de respondenten geeft aan inspraak te willen, maar er geen te hebben. Mensen in die groep zijn twee keer zo vaak op zoek naar ander werk dan de anderen. Door inspraak te geven, kan een werkgever de retentie flink verhogen.
Luisteren naar medewerkers is ook om een andere reden belangrijk: betrokken medewerkers die zich zorgen maken, zijn minder dan anderen geneigd te vertrekken, tenminste als ze merken dat er naar hun bezorgdheden wordt geluisterd. Gebeurt dat niet, dan ziet 78 procent zich vertrekken.

Opvallend

De ‘Talent Pulse’ wijst op nog meer kwesties. Zo is een goede onboarding voor 98 procent van de respondenten belangrijk tot zeer belangrijk. En dat oudere werknemers minder actief op zoek zouden zijn naar werk? Klopt niet: terwijl jongeren meer en meer binnen hun organisatie zullen switchen, zien we dat 40-plussers sneller elders aan de slag willen gaan.
Kortom, organisaties die een actiever beleid voeren en op die manier meer uit talent weten te halen, zullen – vandaag en al zeker in de toekomst – het verschil maken.

De auteur, Tom Vlieghe, is Business Unit Manager van het Acerta Career Center. Hij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen