< Terug naar overzicht

Rekruteren blijft een vak


Het halo- en horn-effect (*) zijn gekende beoordelingsfouten in rekrutering, en die zijn van alle tijden. Er zijn dus zeker rekruteerders die de informatie – ook wat ze verkrijgen via social media – binnen hun eigen context interpreteren om op basis hiervan besluiten te trekken over de geschiktheid van een kandidaat.

Professionele rekruteerders grijpen die informatie aan om het gesprek aan te gaan met de kandidaat, om meer te weten te komen over diens talenten en drijfveren. Onorthodoxe foto’s op Facebook kunnen bijvoorbeeld wijzen op creatieve talenten, gepeperde uitspraken op Twitter op sterke oordeelsvorming, nachtelijke avonturenfilmpjes op YouTube op de nodige portie durf en uithouding,… Enkel vanuit de dialoog kunnen we weten of die talenten inderdaad aanwezig zijn en op welke manier ze onze organisatie ten goede kunnen komen.

Niemand, ook de HR-professionals niet, zijn vragende partij om het gebruik van social media in rekruteringsprocessen te reglementeren. De roep erom wordt echter groter naarmate kandidaten worden afgewezen omwille van online aanwezige persoonlijke informatie.

Ondertussen zijn er al veel negatieve voorbeelden en dit zou een oproep moeten vormen tot professionalisering, zodat we reglementering kunnen vermijden.

Rekruteren is een vak. Laat het dus over aan de experts. Voor hen zijn de sociale media een zegen om de juiste talenten te kunnen ontdekken en aan te werven. 

(*) Een halo-effect is het verschijnsel waarbij de aanwezigheid van een bepaalde kwaliteit, bij de waarnemer de suggestie geeft dat andere kwaliteiten ook aanwezig zijn. Het tegenovergestelde van het halo-effect wordt het horn-effect genoemd.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen