< Terug naar overzicht

Organisatiewendbaarheid: Beter presteren dankzij continue aanpassing

De meest performante organisaties structureren zich op een manier die hen toelaat snel in te spelen op de steeds veranderende context waarin ze actief zijn. Ze bereiden zich niet enkel voor op de uitdagingen van morgen, maar beschouwen disruptie in hun omgeving als een constante en het aanpassingsvermogen van hun organisatie als een kerncompetentie, die medebepalend is voor hun succes. Ze stellen hun leiders in staat om daarin een trekkende rol te spelen, in samenwerking met hun HR-partners. En het bijsturen van de organisatiestructuur is geen project, maar een continue oefening. Dat zijn de drie belangrijkste lessen uit het recente High-Impact Organization Design-onderzoek van Research & Sensing, onderdeel van Deloitte.

Een belangrijke uitdaging waar leiders vandaag voor staan, is de nood om organisaties te bouwen die zich aanpassen naarmate het speelveld, de spelers, het materiaal en de spelregels evolueren. Bedrijven die hun wendbaarheid op dat vlak ontwikkelden, voelen en begrijpen de externe omgeving en reageren voortdurend op veranderingen door hun organisatiestructuur te hertekenen. Zo nemen zij plaats in de voorhoede van verandering.

Zo’n 70 procent van de respondenten op ons recente High-Impact Organization Design-onderzoek getuigen dat hun organisatie de afgelopen 18 maanden een grondige transformatie of herstructurering heeft ondergaan en meer dan de helft vertelt regelmatige inspanningen op dat vlak te leveren.

Waarom bedrijven dat doen? In eerste instantie is het een kwestie van problemen voorkomen: bedrijven die niet tijdig en gericht kunnen reageren op de veranderingen in de wereld om hen heen, zijn op weg naar een mislukking. Maar ons onderzoek onthult ook vele andere voordelen: de bedrijven in de bovenste helft van het Organization Design Maturity Model scoren beter op het vlak van workforce en businessresultaten dan wie onderaan zit.

Ine Jutten (Deloitte Human Capital Consulting)
© GF

Drie conclusies voor leiders

Wat zijn nu de belangrijkste conclusies die leiders trekken uit de resultaten van dit High-Impact Organization Design-onderzoek?

 • Ten eerste: goed presterende organisaties implementeren effectievere structuren dankzij hun scherp bewustzijn voor wat er in hun omgeving gebeurt. De link met prestaties is duidelijk: organisaties ontwerpen hun structuren niet in een vacuüm, maar baseren zich op een nauwkeurig en genuanceerd beeld van de externe en interne realiteit. Deze organisaties spreiden hun voelsprieten uit over het hele ecosysteem van stakeholders.
 • Ten tweede is organisatieontwerp niet alleen een HR-verantwoordelijkheid: de top van de organisatie moet hier een actieve rol opnemen. Bovendien zetten die leiders elke hefboom in die ze ter beschikking hebben. Goed presterende organisaties nemen afstand van de eendimensionale focus van het klassieke organigram en ontwerpen, zoals verduidelijkt in ons Organization Design Framework, volgens acht dimensies (Organization Context, Purpose, Strategy, Culture, Operating Model, Organization Design, Teams en Value Creation) die de missie en visie van de organisatie tot leven brengen.
 • Een derde kernboodschap is dat leiders organisatieontwerp moeten benaderen als een continue praktijk. Je kan niet voldoende wendbaar zijn als je organisatieontwerp projectmatig aanpakt: het duurt gewoonweg te lang om de organisatie te pauzeren, het organisatiemodel te herwerken en opnieuw op te starten.

Aan de slag

Wat staat er nu op de agenda van organisaties om bijkomende maturiteit voor organisatiedesign te verwerven?

 • Investeer in een robuuste data-infrastructuur en de datageletterdheid van de leiders op alle niveaus.
 • Vergroot de capaciteit voor organisatieontwerp en benader dit vanuit een holistisch perspectief.
 • Behoud een focus op mensen, met voldoende aandacht voor leren, innovatie en collectief succes als onderdeel van de werknemerservaring. Zorg voor voldoende mobiliteit zodat talent kan ingezet worden waar het nodig is.
 • Neem, tot slot, de voorstellen die vertrekken vanuit de teams zelf mee in overweging.

 

Annelies Verbruggen (Deloitte Human Capital Consulting):
“Een belangrijke uitdaging waar leiders vandaag voor staan, is de nood om organisaties te bouwen die zich aanpassen naarmate het speelveld, de spelers, het materiaal en de spelregels evolueren.”
© GF

De auteurs, Ine Jutten en Annelies Verbruggen, zijn respectievelijk Manager Research & Sensing en Director Organization Transformation bij Deloitte Human Capital Consulting. Zij schreven deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.

Case: transformatie bij grote retail speler

Een combinatie van een veelheid aan operationele modellen, recente overnames en het opstarten van de nieuwe e-commerce activiteit, zorgde er bij deze retailer voor dat de capaciteit en de prestaties van het IT-team onder druk kwamen te staan. De structuur van de afdeling bleek onvoldoende toekomstbestending te zijn en liet weinig ruime voor innovatie. Bovendien was ook de instroom en het ontwikkelen van nieuw talent, alsook het voeden van een meer prestatiegerichte cultuur een uitdaging.

De transformatie naar een schaalbare, business-gestuurde IT functie werd als hefboom gezien om de weerbaarheid en van daaruit de prestaties van het team te vergroten.

De nieuwe organisatiestructuur werd uitgetekend vanuit volgende design principes.

 • Niet IT, maar de business zelf, neemt eigenaarschap en verantwoordelijkheid over de IT-systemen.
 • Doorgedreven centralisatie van alle IT-capaciteit binnen de organisatie, alsook van portfoliomanagement en development.
 • Uniformiteit van methodologie: Agile.

Daarnaast werd ook een aantal veranderingsprincipes gedefinieerd, als leidraad doorheen de transformatie en in de nieuwe manier van werken.

 1. Waarde realiseren voor business en eindklant is cruciaal en prioritair.
 2. Prioriteiten bepalen en eigenaarschap nemen.
 3. Wendbaarheid.
 4. Agile manier van werken.
 5. Vertrouwen en ondersteuning.
 6. Reflectie, hulp vragen en continu leren.

Het bindmiddel doorheen deze principes is transparantie en open communicatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over organisatorische wendbaarheid of een voorproefje krijgen van andere op research gebaseerde inzichten en tools, neem dan gerust een kijkje op de Research & Sensing-testsite!


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen