< Terug naar overzicht

Op weg naar arbeidsmarkt 4.0: De uitdagingen voor 2018

De Belgische arbeidsmarkt presteert uitermate goed en de tewerkstellingsmotor draait zo snel, dat bedrijven nauwelijks nog geschikte kandidaten vinden. Anderzijds ligt de werkloosheidsgraad nog altijd hoger dan vóór de crisis. Kortom, er is wel degelijk een grotere ‘vijver’ dan we denken. Hoog tijd dus om enkele vooroordelen overboord te gooien.

De huidige arbeidsmarkt ondergaat structurele veranderingen die zelfs een crisis niet onmiddellijk zou kunnen uitvegen. Arbeidsmarkt 4.0 brengt nieuwe uitdagingen, maar ook nieuwe opportuniteiten met zich mee.

Rematching en inspraak centraal

Werkgevers zullen in hun zoektocht naar talent eerst en vooral een deel van de nieuwe capaciteiten moeten zoeken bij hun huidige medewerkers. Ze doen er goed aan de talenten van hun medewerkers eerst in kaart te brengen om ze maximaal te kunnen inzetten in deze veranderende realiteit. Ook opleidingen zullen een cruciale rol spelen in het ‘rematchen’ van mensen aan nieuwe functievereisten – zeker met de huidige discussies over ‘langer werken’.
Kneed het aanwezige talent daarom naar de noden die er zijn. Het is een slimme zet met extra voordelen. Zo zullen de nieuw getoonde interesse en appreciatie van de werkgever voor de werknemer, die laatste wellicht nog sterker aan de organisatie binden.
De factor loon blijft trouwens belangrijk, maar de invulling is veranderd: de focus komt steeds meer te liggen op inspraak. Werknemers vinden zeggenschap in de samenstelling van het loonpakket doorslaggevend om ergens te willen werken of te blijven.

Het 55-plusserspotentieel

De oudere werknemers zijn de enige doelgroep op de Vlaamse arbeidsmarkt waarvan de tewerkstellingsgraad significant is gestegen. Door de vergrijzing neemt hun aantal ondertussen nog toe. Ze zijn dan ook een uiterst interessante arbeidsreserve.
De recentste bevraging bij Acerta’s Survey Panel geeft aan dat 86,5 procent van de werkgevers meent dat oudere werknemers op de meeste domeinen even goed of zelfs beter scoren dan jongere. Werkgevers lijken in hun zoektocht naar talent de 55-plussers inderdaad te hebben ontdekt: de instroom van 55-plussers steeg van 4 naar 6 procent in de periode 2011-2016. Inzetten op een ‘rematch’ van de eigen oudere werknemers is nog een manier om jobs in te vullen en de retentie te verhogen. De meerwaarde van de 55-plusser zal zich dus maar waarmaken als werkgevers er gepast op inspelen.

Digitalisering hertekent jobs

De ‘mismatch’ op de Belgische arbeidsmarkt is een oud zeer en de digitalisering dreigt dit probleem nog aanzienlijk te verergeren. Digitalisering vraagt andere en nieuwe vaardigheden en zorgt tegelijkertijd voor een shift in de werkgelegenheidsstructuur. Wie denkt dat industrie 4.0 alleen arbeiders aangaat die repetitieve taken uitvoeren, dwaalt. Ook de job van kaderleden en bedienden zal hertekend worden.
In de CEO-bevraging van Acerta denkt 59 procent van de werkgevers nog maximaal 5 jaar te hebben vooraleer industrie 4.0 hen inhaalt. Industrie 4.0 wordt snel realiteit en dus zal ook de arbeidsmarkt sneller moeten schakelen.

Zelfstandigen als talentpool

Cijfers van het Vlaams Steunpunt Werk tonen aan dat het aandeel van zelfstandigen in de Vlaamse beroepsbevolking de voorbije decennia een gestage groei kende, van 7,8 procent in 1983 naar 9,2 procent in 2015.
De zelfstandige arbeid komt voornamelijk sterk op in groeisectoren (waaronder consultancy, zakelijke diensten en IT). Dat blijkt ook uit cijfers van Acerta Starters. In onze contreien zal het misschien zo’n vaart niet lopen, maar in de VS zou het aandeel van de freelancesector al goed zijn voor een derde van de werkende beroepsbevolking.

 

■ De auteur, Chris Wuytens, is Managing Director bij Acerta Consult. Hij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen