< Terug naar overzicht

Loon aan jobleren koppelen

Veel werknemers zien hun loon vrijwel automatisch stijgen naarmate hun anciënniteit stijgt, maar daar komt kritiek op. De anciënniteitsverloning zoals die nu bestaat helemaal afschaffen? Meer dan de helft (57 procent) van de werkgevers is er voorstander van, al zijn er opvallende verschillen tussen profit en non-profit. Dat blijkt uit een Acerta-peiling naar anciënniteitsverloning, uitgevoerd bij 126 organisaties.

Terwijl in de profitsectoren ruim 71 procent vóór een volledige afschaffing van de anciënniteitsverloning kiest, zakt dat aandeel drastisch als we kijken naar social profit en overheid, waar 83 procent tégen de volledige afschaffing is.

Waarom werkgevers de loonsverhoging op basis van anciënniteit graag zien verdwijnen? Dat heeft in de eerste plaats níet te maken met het drukken van de totale loonkosten, zo blijkt uit de peiling. De voornaamste redenen zijn dat het te weinig motiverend is en omdat ze een betere link wensen tussen loon en productiviteit.

De respondenten die de automatische verhogingen graag behouden zien, halen andere argumenten aan. Ze hebben het over een toenemend aantal individuele vragen voor loonsverhoging waarmee ze geconfronteerd zouden worden, maar ook over het belonen van trouw aan de organisatie.

Loon en leren

Weg dus met anciënniteitsverloning of op zijn minst in de profit? Zo’n vaart hoeft het niet te lopen, verrassend genoeg kunnen negen op de tien respondenten die anciënniteitsverloning willen afschaffen, zich wél vinden in een beperkte toepassing ervan. Meer bepaald denken ze aan een systeem waarbij de vaste verloning van een werknemer stijgt zolang hij bijleert, namelijk tot het moment dat hij zijn job beheerst of zou moeten beheersen.

Meer en meer organisaties zetten, met het oog op inzetbaarheid, motivatie en polyvalentie, in op interne groei en jobrotaties. Bovendien evolueren taken en dus ook de inhoud van jobs. In een systeem waarbij lonen wél stijgen zolang een werknemer groeit in zijn functie, betekent dat automatisch ook dat wie een beter betaalde functie gaat uitvoeren, opnieuw zijn loon ziet verhogen tot hij zijn nieuwe functie helemaal onder de knie heeft.

Wat kan u nu al doen?

De anciënniteitsverhogingen zijn onderdeel van de ‘Arbeidsdeal’ waar de sociale partners zich over buigen. Blijft de vraag wat ondernemingen vandaag al kunnen doen om nu reeds de link tussen anciënniteit en loon (deels) te doorbreken.

In eerste instantie hangt dat af van het paritair comité waar de onderneming toe behoort en de bindende afspraken die er vandaag al heersen binnen de onderneming. De meeste paritaire comités voorzien in een automatische stijging van het loon, al leren we uit de enquête van Acerta wel dat vele ondernemingen guller zijn in hun anciënniteitsverhoging dan de sectorale cao’s voorschrijven.

Bieden de (sectorale) cao’s voldoende vrijheid, dan kan je als onderneming andere criteria voor loonsverhogingen hanteren en bijvoorbeeld de link met productiviteit versterken. Heel belangrijk is daarbij dat werknemers een impact hebben op het bereiken van de doelstellingen, zodat je mensen kan belonen op hun sterktes. Bovendien moet de evaluatie van de criteria zo transparant mogelijk zijn.


■ De auteur, Chris Wuytens, is Managing Director bij Acerta. Hij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen