< Terug naar overzicht

Label Recruitment, Search & Selection: Drie keer juist

Ascento is gecertificeerd voor het nieuwe kwaliteitslabel van Federgon, meer bepaald het label voor Recruitment, Search & Selectie (RSS). Wat houdt dat in?

Ascento werkt aan een positieve en duurzame inzetbaarheid van talent voor alle stakeholders: werkgevers, kandidaten, medewerkers en de maatschappij. Ascento vertrekt steeds vanuit het talent van elk individu in relatie tot de cultuur en context van onze klant. Wij kiezen resoluut voor een op maat benadering dicht bij de klant en de kandidaat.

Het nieuwe kwaliteitslabel van Federgon, het RSS-label, benadrukt een juiste en duurzame ‘fit’ via een juiste analyse en de juiste processen. Ascento heeft doelbewust gekozen om zich voor de drie processen (RSS) te laten auditen. Kwaliteit is voor ons veel meer dan conform de regels werken.

Wij vonden het een belangrijke meerwaarde dat niet alleen onze processen en methodologie nauw onder de loep genomen werden, maar dat ook onze klanten en kandidaten bevraagd werden. Feedback zien wij als een belangrijke hefboom, zowel binnen onze interne werking als in onze samenwerking met klanten en kandidaten. Het stimuleert en ondersteunt ons in onze focus op kwaliteit en continu verbeteren. En het geeft ons belangrijke handvatten in onze interne sturing en coaching.

Kwaliteit en snelheid

De zelfscan die Federgon ons ter voorbereiding aanreikte, was voor ons opnieuw een uitgelezen kans om onze aanpak en methodologie te meten aan de door Federgon vooropgestelde parameters. Vervolgens hebben wij de audit en het auditrapport als een verrijking ervaren. Meten om te verbeteren, dát maakt integraal deel uit van onze bedrijfswaarde ‘gepassioneerd eigenaarschap’ en biedt ons nieuwe kansen om te focussen op wat echt het verschil maakt.
We zijn actief binnen een versplinterde markt met een hoge druk op snel schakelen. We focussen op een goede balans tussen kwaliteit en snelheid. We houden de vinger aan de pols in het behouden en bewaken van deze balans. Het Federgon RSS-label is zowel voor onze klanten als kandidaten een meerwaarde en garantie.
Als experts in ‘talent mobility’ is onze missie een duurzame en positieve inzetbaarheid van het schaarse talent. We zijn fier en enthousiast dat we vanuit de audit gecertifieerd zijn voor de drie processen, met name Recruitment, Search & Selection (RSS).

Duurzame en positieve inzetbaarheid

Wij werken vanuit een totaalbenadering: aantrekken, behouden en (her)oriënteren van talent lopen in elkaar over. Onze focus gaat verder dan ‘drie keer juist’ bij het aantrekken van talent. Duurzame en positieve inzetbaarheid betekent ook dat we sterk inzetten op de ontwikkeling en evolutie van medewerkers binnen een organisatie. We ondersteunen en adviseren zowel onze klanten als medewerkers in het uitbouwen van duurzame win-win-relaties. We kijken verder dan ontwikkelde competenties, we nemen attitudes, drijfveren en ontwikkelingspotentieel mee én hebben hiervoor een gediversifieerd instrumentarium ontwikkeld.
We werken gericht op het helder en zichtbaar maken van ontwikkelingspotentieel. Dat biedt zowel onze klanten als medewerkers kansen én leidt tot authentieke en duurzame win-win-relaties binnen een markt waar talent schaars is.


■ De auteur, Geert Volders, is algemeen directeur van Ascento. Hij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen