< Terug naar overzicht

Krachtig, positief leiderschap

Herinnert u zich die fameuze presentatie van de toenmalige regering Wilmès? Men wilde leiderschap tonen, duidelijkheid brengen en twijfels wegnemen, maar deed eigenlijk exact het tegenovergestelde. Het maakt duidelijk dat goed leiderschap in tijden van crisis op de voorgrond treedt, schrijft Sam Baro, oprichter en CEO van Planet Group.

Zo goed als alle organisaties zijn in deze coronacrisis op de proef gesteld – wij dus ook – maar bijvoorbeeld ook het land als geheel. Wanneer organisaties onder druk komen te staan, is dat meteen een cruciale test voor het leiderschap van die organisatie. Slagen zij er in die moeilijke omstandigheden in om krachtig richting te blijven geven? Zoals we weten, is niet elke functionele expert een prima people manager die daartoe in staat is, en al zeker niet tijdens een crisis. Een opleiding leiderschap brengt daar weinig verandering: de empathie en het charisma die nodig zijn, kan men maar moeilijk aanleren.

Positieve sturing

Terloops is het goed op te merken dat niet alle krachtige leiders die in staat zijn om een duidelijke richting aan te geven, ook goede leiders zijn. Er zijn er die wel degelijk in staat zijn om mensen mee te krijgen, maar die je liever niet in je organisatie wil, laat staan dat je ze aan het hoofd ervan wil zien. Denk aan de voormalige Amerikaanse president: dat is een krachtige leider die er zeker in slaagt om mensen mee te nemen in zijn verhaal, maar tegelijk is het een narcist die anderen meetrekt via leugens en bedrog. Dat wreekt zich op termijn.

Sam Baro (Planet Group)
“De belangrijkste taak van een leider tijdens een crisis is twijfel en onduidelijkheid wegnemen over welke richting men uitgaat en wat men nu eigenlijk moet doen.” © GF
             
   

Het onderscheid is belangrijk en meer dan een kwestie van semantiek: leiderschap gaat over mensen richting geven, maar dat kan zowel door negatieve manipulatie als via positieve sturing. Een slechte leider zal liegen en bedriegen en gaat over lijken om zijn doel te bereiken, terwijl een goede leider niet zijn ego nooit boven het belang van de gemeenschap of organisatie zal plaatsen. Ook wie liegt en bedriegt zal op korte termijn samen met de mensen in de organisatie zijn doel bereiken, maar op termijn valt dat kaartenhuisje in elkaar. Een positieve leider zal op korte termijn ten opzichte van de narcist misschien achterophinken, maar op de lange termijn blijven hij én zijn organisatie overeind.

Twijfel wegnemen

Een crisis zet dergelijke verschillen op scherp, en blijkt vaak het uitgelezen moment om leiderschap in de organisatie te herkennen – ook al zou voor medewerkers die al een aantal jaar in de organisatie aan de slag zijn, duidelijk moeten zijn wat hun leiderschapscapaciteiten zijn.

De belangrijkste taak van een leider tijdens een crisis, is twijfel en onduidelijkheid wegnemen over welke richting men uitgaat en wat men nu eigenlijk moet doen. Daarvoor is het uiteraard cruciaal dat de leider zélf voldoende zeker is van zijn stuk. Wie zelf twijfelt, trekt anderen in de organisatie mee in die twijfel – mensen volgen wat leiders doen, niet wat ze zeggen.

En uiteraard: een pandemie als deze is in ons leven ongezien, wat maakt dat ook wie leiding geeft niet zeker van zijn stuk kon zijn. Wat ik gedaan heb? Ik heb alle persconferenties op de voet gevolgd, alles gelezen wat ik kon vinden en zelfs wetenschappelijke studies bekeken om zicht te krijgen op wat het precies is dat op ons afkomt. Dan ben je als leider in staat om de vaagheid van informatie en adviezen – herinner u de fameuze PowerPointpresentatie van toenmalig eerste minister Wilmès – te vertalen in duidelijke en eenvoudige basisregels. Op zo’n moment is het beter om snel duidelijk te zijn en eventueel later de koers wat bij te sturen, dan te lang te twijfelen en de onzekerheid te laten toenemen.

De auteur, Sam Baro, is CEO van Planet Group. Hij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen