< Terug naar overzicht

Keurmerk voor gedragscompetenties? (Lieve Schoofs & Bart Mortier)


Sinds 2004 maakt de Vlaamse overheid het mogelijk om ‘ervaringsbewijzen’ uit te reiken. Die zijn een belangrijke aanvulling van het diploma als typisch ‘meetinstrument’ van competenties. Vooral mensen in knelpuntberoepen geven in een testprocedure blijk van later verworven competenties en ervaring die niet blijkt uit een diploma. De screening van de kandidaten gebeurt door erkende centra.
Diplomavereisten blijven vaak nog een drempel die ervaren medewerkers de toegang ontzegt tot bepaalde functies. Het ervaringsbewijs kan die drempel verlagen. Daarom is het goed dat zowel overheid als werkgevers het belang van later verworven gedragscompetenties nu meer erkennen. Zo krijgt iedereen de kans om zijn competenties volop in te zetten en voort te groeien. Competenties van werkenden en werkzoekenden beter inzetten, kan ook helpen om tekorten aan arbeidskrachten op te vangen. Zo biedt een competentiegerichte benadering een andere, bredere invalshoek voor een gepersonaliseerd loopbaanbeleid. Een win-win voor werkgever én werknemer.

Beloftevol instrument

Het ervaringsbewijs maakt niet alleen gedragscompetenties en ‘soft skills’ zichtbaar. De Vlaamse overheid wil die competenties ook officieel erkennen. Vandaag krijgen mensen al heel wat kansen om een ervaringsbewijs te behalen, bijvoorbeeld van arbeidsconsulent, maar het kan en mag nog beter. Het ervaringsbewijs moet nog winnen aan slagkracht en bekendheid. De overheid kan daarvoor extra marketinginspanningen leveren, maar vooral de werkvloer moet het ervaringsbewijs valoriseren. De formele erkenning van het ervaringsbewijs moet in een stroomversnelling komen. Het is een beloftevol instrument voor aanwerving en intern personeelsbeleid.
De selectiewereld kijkt al sterk naar gedragscompetenties om personeel te selecteren. Assessment centers zoomen diep in op gedragscompetenties. In die zin worden die competenties vandaag al gemeten. Maar de verworven kennis en kunde valoriseren, maakt ze nog meer waard op de arbeidsmarkt. Ervaringsbewijzen bieden mensen extra kansen. Ze maken medewerkers ook meer bewust van hun kennen en kunnen. Ze verbreden het aanbod aan arbeidskrachten. Daarom is het belangrijk dat ze uitgroeien tot een echt, erkend keurmerk.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen