< Terug naar overzicht

Jobcrafting, mobiliteit en maatwerk: Wapen in de 'oorlog om talent'

“Hoeveel mensen krijgen momenteel de kans om hun job mee te boetseren op basis van hun talenten? Te weinig.”

Jobcrafting blijft voor heel wat organisaties een ‘onbekend is onbemind’-verhaal. In theorie is elke HR-manager gewonnen voor het concept, maar de uitdaging ligt in de implementatie. Want, eerlijk, hoeveel mensen krijgen momenteel de kans om hun job mee te boetseren op basis van hun talenten? Te weinig.

Laat me een voorbeeld geven: uit een recente enquête van Acerta bij 2000 respondenten bleek dat zo’n 29 procent vindt dat de werkgever genoeg initiatief neemt om hun inzetbaarheid te verhogen. Teleurstellende cijfers in ons competitief klimaat, waarbij talent gretig wordt weggepikt door de concurrentie.

In dialoog

Jobcrafting kan hierop een antwoord bieden. En het leuke is dat iedereen op eigen houtje aan de slag kan gaan om zijn jobinhoud verder vorm te geven. Werknemers moeten niet per se wachten op hun werkgever, maar kunnen proactief beginnen nadenken over hoe ze hun job anders zouden willen invullen.

Toch is het niet de bedoeling om in een vacuüm beslissingen te nemen over de jobinhoud. Dat moet in dialoog gebeuren. Zo kunnen beide partijen een oplossingsruimte creëren en samen op zoek gaan naar wat werkt. Een crisismanager die niet langer kan omgaan met stress, zit waarschijnlijk simpelweg niet meer in de juiste functie. Een fabrieksarbeider met rugproblemen kan misschien meer aangepast bandwerk verrichten en minder zware dozen tillen. Er moeten veranderingen geïntroduceerd worden die haalbaar zijn voor beide kanten. Dat kan door op regelmatige basis af te stemmen, niet één keer per jaar in een traditioneel evaluatiegesprek. Enkel dan is er ruimte om ook alledaagse dingen te bespreken en kleine oplossingen te zoeken met een grote impact.

Beter gewapend

Want dat is wat jobcrafting uiteindelijk wil doen: het takenpakket van werknemers beter afstellen op hun talenten en capaciteiten, om hen beter gewapend en met meer energie de werkvloer op te sturen en er uiteindelijk voor te zorgen dat ze zich nog beter kunnen identificeren met hun job.

Hierbij spelen zowel HR-managers als lijnmanagers (HR in de lijn) een belangrijke rol om een cultuur te creëren waarin dat mogelijk is.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen