< Terug naar overzicht

Is territoriumdenken verantwoord in HR? (door Geert Volders - Ascento)


Neem nu beslissingen over werkomgeving, bedrijfswagens, kantoorinrichting. Of aankopen zoals smartphones of tablets. Allicht heeft het een effect op de tevredenheid van medewerkers, op hun betrokkenheid en motivatie. Moet HR zijn ‘territorium’ dan maar verbreden? Die terreinen ‘officieel’ opeisen? Of is het alleen maar evident dat HR betrokken wordt bij aankoopbeslissingen met impact op het welzijn en de leefwereld van de medewerkers?

‘Territorium’ is een ongelukkige term, die doet denken aan de naakte aap van Desmond Morris: een territorium is een gebied dat een dier voor zichzelf reserveert en actief verdedigt tegen ongewenste indringers. Bovendien wordt de term ‘territorium’ niet echt vaak gebruikt in de HR-literatuur. Vanzelf beland je dan bij het Harvard-model van Michael Beer en zijn collega’s: zij pleiten vooral voor de lange-termijneffecten van HR en voor betrokkenheid van de medewerkers die de strategie en de doelstellingen van hun organisatie moeten realiseren. 

Het Harvard-model noemt vier taakgebieden van HR:

:: HR-flow: rekrutering en selectie, behoud, promotie, evaluatie, ontwikkeling, heroriëntering en ontslag.
:: Beloningssystemen.
:: Autoriteit en verantwoordelijkheid van medewerkers.
:: Workforce-systemen en organisatie. 

Opzet is om samen met de medewerkers de 4C’s te realiseren: commitment, competentie, congruentie tussen individuele en organisatiedoelstellingen, en cost efficiency. Het is belangrijk dat we kostenverminderingen op korte termijn afwegen tegen de gevolgen op de drie andere C’s. Wat is de impact van kostenreducties in de werkomgeving op de motivatie van de medewerkers? Zijn die besparingen ‘congruent’ met hun individuele doelstellingen?

Die beslissingen op korte termijn moeten we toetsen op draagvlak, congruentie en effect op de motivatie. Dat zijn vooral effecten op lange termijn en dus misschien eerder een kwestie van geloof of visie. Hoe dan ook: HR als partner consulteren en laten adviseren zou vanzelfsprekend moeten zijn. Of dat in de realiteit ook altijd gebeurt, is maar de vraag. Om daartoe te komen, zijn er geschiktere strategieën dan ‘het territorium opeisen’. Ik zie HR zich liever opstellen als ‘partner’ om verbinding te zoeken met de collega’s in de organisatie.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen