< Terug naar overzicht

Ik ben ENTP, generatie Y, blank, vrouw, blond – u weet nu perfect wie ik ben!


Wat is dat toch met ons HRM’ers, dat we zo graag mensen in hokjes plaatsen? Er is geen HR-goeroe te noemen of hij heeft wel een matrix met parameters die ons toelaten elke medewerker daarin een plaatsje te geven. Ook competentiemanagement definieert hokjes waarin we naar lievelust onze werknemers kwijt kunnen.
En, het werkt. De hokjes brengen veel structuur en nog meer duidelijkheid. De structuur laat ons toe efficiënt en correct te antwoorden op elke mogelijke vraag vanuit de business. Het is handig bij rekrutering, loopbaanbeheer, opleidingen, beloning,…
Maar ik, als individu, wat heb ik daaraan? Ben ik gepredetermineerd omdat ik toevallig in een bepaalde generatie ben geboren? Ben ik identiek aan anderen met een gelijkaardig persoonlijkheidsprofiel? Ben ik wie ik ben omdat ik als blonde vrouw ben geboren? Ik beschouw mezelf als een uniek persoon. Ik laat mij – waar mij dat uitkomt – beïnvloeden of meeslepen door de tijdgeest. Mijn keuzes veranderen naargelang van mijn levensfase en ervaring.
En jij? Jij bent als net zo uniek als ik. En hij en zij zijn dat ook. Ook al zit je in mijn zelfde hokje, is hij 20 jaar vroeger geboren en zij 10 jaar later.
Intergenerationeel samenwerken is net zo complex als mensen uit verschillende hokjes laten samenwerken. En het recept is zo oud als het leven zelf: mensen leven in harmonie samen wanneer ze elkaar als uniek individu waarderen en respecteren. Mensen werken in harmonie samen wanneer ze daar bovenop toegevoegde waarde leveren aan elkaar vanuit de eigen (aangeboren en ontwikkelde) sterktes.
De businessmodellen veranderen mee met hun tijd. Dat is altijd al zo geweest. De maatschappelijke visie op werken verandert mee met haar tijd. Dat is altijd al zo geweest. De visie op leren, op leven, op relaties, op duurzaamheid,… Alles verandert mee met de tijd. Dat is altijd zo geweest.
We overleven op basis van onze succesingrediënten: waardering, respect, eigen inbreng op basis van sterktes. En daar ligt de echte kracht van HR: we hebben hokjes voor de structuur en de efficiëntie van ons werk, maar we behandelen onze medewerkers vanuit hun individuele toegevoegde waarde en stimuleren een organisatiecultuur gebaseerd op waardering en respect.
Voilà, nu kunnen we ophouden met al onze aandacht te schenken aan belemmerende factoren. We kunnen ons nu weer volop focussen op de opportuniteiten die welke diversiteit dan ook met zich meebrengt.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen