< Terug naar overzicht

Hybride werken vergt meer dan regels over het aantal thuiswerkdagen

Terwijl een kwart van de bedienden liefst alle dagen naar kantoor zou komen, geeft iets meer dan een tiende er de voorkeur aan om continu van thuis te werken. De coronacrisis zorgde voor een boost in het thuiswerk en nu is het aan organisaties om het hybride werken van de toekomst in goede banen te leiden dankzij een doordacht beleid, schrijft Kristel Minten van Acerta.

Telewerk nam de afgelopen twee jaar toe met 53 procent, maar nog steeds is het voor 39 procent van de werkende Belgen nog geen optie. Voorts toont onderzoek van Acerta dat de meeste werknemers ernaar streven twee tot drie dagen per week thuis te werken. Toch zijn er ook die radicaler zijn in hun voorkeuren: 24 procent van de bedienden zou liefst van al elke werkdag naar kantoor komen, terwijl 12 procent elke dag thuis zou willen werken.

De verschillen in wensen en noden bij werknemers kunnen we onder meer verklaren door aandacht te hebben voor de verschillende situaties van mensen. Oudere werknemers willen over het algemeen minder thuiswerken dan jongere, bijvoorbeeld. En wie geen goede thuiswerkplek heeft, komt liever naar kantoor, net zoals de medewerkers die moeite hebben om werk en privé te scheiden als ze thuiswerken. Een belangrijke les uit deze vaststellingen, maar ook uit onze contacten met organisaties, is dat we na de coronacrisis zullen evolueren naar een nieuwe, hybride werkregeling.

Kristel Minten (Acerta): “Om na de zomer duidelijke afspraken te hebben over de hybride werkorganisatie, moeten bedrijven nu aan de slag.” © GF

Al die verwachtingen en noden – aan beide kanten – maken het noodzakelijk om een kader te scheppen waarbinnen leidinggevenden afspraken kunnen maken met de medewerkers uit hun team. Belangrijk is dat dit kader niet alleen vastlegt hoeveel dagen men hier of daar aan de slag is. Immers, dat is niet waar het in essentie over gaat. Veel belangrijker is dat je de bedrijfsdoelstellingen en waarden duidelijk naar de medewerkers formuleert enerzijds, en heldere afspraken in overleg met de medewerkers maakt anderzijds. Die twee naast elkaar leggen, is de start van aan echte hybride oplossing met afspraken op maat.

Nu starten

Wat opvalt is dat organisaties denken snel een thuiswerkregeling te kunnen uitwerken. Nochtans weten we uit ervaring dat een degelijk, gefundeerd beleid rond hybride werken tijd vergt. Om na de zomer – in de veronderstelling dat de dwingende overheidsmaatregelen voor thuiswerk dan achter de rug zijn – duidelijke afspraken te klaar te hebben over de hybride werkorganisatie, moeten bedrijven nu aan de slag.

Vele factoren komen hier samen. Zo weten we uit de voorbije periode dat cohesie en verbondenheid een uitdaging zijn. Het is duidelijk dat regelmatige teammeetings, fysiek samen op kantoor, een belangrijk antwoord vormen op dat vlak. Tegelijk is het belangrijk om flexibiliteit te blijven bieden aan werknemers en dus ruimte te laten voor een tussenoplossing in het geval een medewerker niet op kantoor kan zijn die dag en bijvoorbeeld deelneemt via een videolink. Cruciaal in dat alles is dat je deze nieuwe manier van samenwerken met de medewerkers vorm geeft en hen de nodige digitale tools en vaardigheden aanreikt om verbonden te blijven.

Een ander punt waarmee organisaties worstelen, zijn de functies waarvoor – althans dat denkt men – thuiswerk onmogelijk is. Er zijn er uiteraard waar dat het geval is, al merken we ook vaak dat een grondige analyse van de taken van een medewerker toont dat er alsnog mogelijkheden zijn. Zo zijn er ondernemingen die erin slagen om ook laboranten de flexibiliteit te bieden om voor het administratieve luik deels van thuis te werken.

Organisaties die grondig te werk gaan en de tijd nemen om een beleid rond hybride werken uit te tekenen, zullen daar de vruchten van plukken in de vorm van tevreden, geëngageerde en productieve werknemers, maar ook een aantrekkelijk werkgeversmerk – stuk voor stuk troeven op een arbeidsmarkt die nog steeds een belangrijke krapte kent.

De auteur, Kristel Minten, is Senior Consultant bij Acerta. Zij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen