< Terug naar overzicht

HR-trends: Slim HR-beleid is op de toekomst voorbereid

Het jaar is al flink gevorderd en stilaan wordt duidelijk welke thema’s in 2019 boiling hot zijn. Dit is waar HR vandaag mee bezig is. Wat ze gemeen hebben? Elk van deze evoluties gebeuren omdat organisaties zich wil voorbereiden op een onbekende toekomst. Een bijdrage van Neelie Verlinden, Digital Content Manager bij Talentsoft.

Welke jobs zullen er binnen 10, 20, 30 jaar bestaan? Wat zullen medewerkers doen? Hoe zullen ze samenwerken? Niemand kan met zekerheid een antwoord bieden op dergelijke vragen. Nochtans moeten organisaties zich nu voorbereiden op die onzekere toekomst. Dat doen ze onder meer door in te zetten op ontwikkeling, de gig economy en recruitment. Maar slimme organisaties zetten ook in op analytics, zodat ze op basis van data betere beslissingen kunnen nemen, en zijn zich bewust van de wensen van de verschillende generaties op de werkvloer.

Ontwikkeling

Omdat de toekomst onzeker is, verschuift de nadruk daarbij van technische opleidingen naar trainingen rond soft skills als communicatie, probleemoplossend denken,... Dat zijn immers de vaardigheden die meerwaarde betekenen voor de organisatie, wat er ook op ons afkomt.

Maar opleiding en ontwikkeling is niet alleen nodig vanuit organisatieperspectief. Ook de medewerkers zélf verwachten meer aandacht voor hun ontwikkeling. Zij vragen zich af wat deze onderneming hen biedt om zichzelf te ontwikkelen en zullen op basis daarvan mogelijke werkgevers tegenover elkaar zetten. Opleiding is vandaag extreem belangrijk, óók om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers hoog te houden.

Gig economy

Slimme organisaties omarmen de gig economy waarin mensen niet langer alleen maar kiezen voor een standaardcontract van onbepaalde duur, maar ook ‘gigs’ of korte opdrachten uitvoeren voor organisaties. Ook het aantal mensen dat deeltijds werkt, bijvoorbeeld om hun job te combineren met een zelfstandige activiteit, neemt toe.

Voor organisaties betekent deze evolutie dat ze een sfeer van samenwerking moeten creëren waarin mensen gedurende kortere periodes bereid zijn om samen een oplossing uit te werken. Maar fundamenteler zien we ondernemingen die zichzelf anders gaan organiseren, veel meer gericht op projecten waarvoor teams worden samengesteld uit eigen medewerkers, mensen die tijdelijk op de payroll komen en freelancers. Teams blijven bestaan zolang het project loopt, waarna ze ontbonden worden. Vaste jobs en functies ruimen plaats voor een minder rigide systeem waarbij je vertrekt van wat mensen kunnen, wat hun statuut ook is.

Rekrutering en onboarding

Maar ook recruitment evolueert razendsnel. Dat heeft vandaag onder meer te maken met de technologische evoluties die ervoor zorgen dat HR op een andere manier talent kan aantrekken. Maar er zijn ook twee andere belangrijke verschuivingen merkbaar.

In eerste instantie neemt het belang van referrals toe: bedrijven realiseren zich steeds meer dat de eigen mensen niet alleen een manier zijn om meer potentiële werknemers te bereiken, werken met doorverwijzingen zorgt ook voor betere kwaliteit. De reden? De eigen werknemers zullen niet zomaar iemand aanbrengen, maar voeren impliciet een preselectie uit.

Behalve de externe referrals, gaat er ook steeds meer aandacht uit naar interne rekrutering: ondernemingen maken hun vacatures ook bekend aan de eigen werknemers. Ze ondersteunen de interne mobiliteit door medewerkers andere functies te laten uitproberen én door een cultuur te creëren waarin het aanvaard wordt wanneer iemand aangeeft dat hij zin heeft in iets anders. Omdat het aantrekken van de juiste mensen met de juiste skills – zie wat we daarover hierboven al schreven – een steeds grotere uitdaging is, neemt tegelijkertijd het belang van onboarding toe.

De auteur, Neelie Verlinden, is Digital Content Manager bij Talentsoft. Zij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen