< Terug naar overzicht

Het team als negotiatieniveau


De krapte op de arbeidsmarkt gaat gepaard met een toenemende vraag naar individualisering van de arbeidsrelatie en van het werk. Over dat principe zijn we het eens, over de uitvoeringsmodaliteiten bestaat nog verdeeldheid.
Het pure top-down job design heeft afgedaan. Een functiebeschrijving is nu eenmaal niet op mensenmaat. Het antwoord van sommigen is dan job sculpting. Maar het sculpteren van functies, louter vanuit de interesses en talenten van elke individuele medewerker, is een brug te ver voor heel wat organisaties.
Job crafting of jobnegotiatie kan de oplossing zijn, voor zover de negotiatie gebeurt op het teamniveau. We komen daarbij eigenlijk terug op de al lang bestaande principes van empowerment: “Zet mensen samen in een team en laat ze het zelf regelen.” We weten welke taken vervuld moeten worden binnen het team en welke resultaten neergezet moeten worden. Teamleden bepalen samen, al dan niet in overleg met de chef, wie welk deel van de taken opneemt en wie welke bijdrage levert tot de teamdoelstelling. Resultaat is dat alle taken worden opgenomen en de doelstellingen worden gehaald door het maximaliseren van de inzet van individuele sterktes, talenten en passies.

Individualisering gebeurt dus binnen een samenwerking, binnen de context van de teamdoelstellingen en de organisatieverwachtingen. We slagen er op die manier in het beste van de twee werelden (organisatieperspectief en medewerkersperspectief) te combineren en te integreren tot een werkbare praktijk.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen