< Terug naar overzicht

Het grijze verzuim: Pleidooi voor een positief aanwezigheidsbeleid


Eén ding staat vast: grijs verzuim – werknemers die zich wat ziek voelen, maar niet echt werkonbekwaam zijn en toch thuis blijven – is onlosmakelijk verbonden met de betrokkenheid van de medewerker met zijn job en met het bedrijf. In deze wederzijdse betrokkenheid speelt de relatie tussen direct leidinggevende en werknemer een belangrijke rol. In hoeverre weet de leidinggevende wat zijn medewerkers bezighoudt en wat hen motiveert? Op welke manier spreekt hij hen aan als hij signalen van minder presteren opvangt of als er spanningen zijn in het team? Leidinggevenden worden dus best niet alleen op technisch-inhoudelijke competenties gescreend, maar ook op sociaal-communicatieve.

Je kan grijs verzuim maximaal vermijden als je je medewerkers inzet op hun kerncompetenties en ze de mogelijkheid geeft om hun talenten hierin voort te ontwikkelen. Organisaties met veerkracht zetten in op talent, omdat dit ook de ‘employability’ van hun medewerkers verhoogt. Een medewerker die voelt dat hij of zij groeit, zal vanuit de werksituatie geen aanleiding zien tot grijs verzuim. Integendeel, hij zal zijn job met ‘goesting’ uitoefenen. Dat kan alleen gerealiseerd worden via een open dialoog tussen leidinggevende en medewerker.
Betrokkenheid en kansen geven aan medewerkers zijn belangrijke instrumenten om grijs verzuim tot een minimum te beperken. Het grijze verzuim dat je desondanks hebt, zal je moeten aanpakken met een gericht aanwezigheidsbeleid, dat focust op wat je wil bereiken. We zien dat organisaties met een positief aanwezigheidsbeleid de meeste successen boeken in het terugdringen van grijs verzuim. Zonder beleid ontstaan er immers vaak verschillende benaderingen in een bedrijf en in het ergste geval een gedoogcultuur waarbij niemand zich verantwoordelijk voelt. Belangrijk is duidelijke afspraken te maken rond de opvolging van medewerkers die regelmatig afwezig zijn of terugkomen na een lange ziekteperiode. Hierover het gesprek aangaan is een minimum.

Het antwoord ligt er dus enerzijds in om grijs verzuim te vermijden door werknemers maximaal op hun talenten in te zetten en uit te dagen. En anderzijds in een aanwezigheidsbeleid dat focust op datgene wat je wél wilt om op deze manier het nog resterende grijs verzuim in te perken.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen