< Terug naar overzicht

Gebruik opleidingen als ‘employer branding’: Communiceer over uw opleidingsbudget (Annelies Baelus, Acerta Consult)

Drie op de vier Belgische werkgevers hebben een concreet opleidingsbudget. 43 procent van de werknemers heeft hier echter geen weet van. Hoog tijd dus om te communiceren over de opleidingsmogelijkheden (en hier ook de vruchten van te plukken).

Met de nieuwe wet Wendbaar en Werkbaar Werk van federaal minister van Werk Kris Peeters werden ook de regels omtrent opleidingen verscherpt: Belgische bedrijven zullen gemiddeld twee opleidingsdagen per werknemer per jaar moeten aanbieden. Op termijn is het zelfs de bedoeling om vijf vormingsdagen gemiddeld per werknemer te geven.
Bedrijven hebben evenwel nog heel wat werk voor de boeg. Zo geeft 75 procent van de werkgevers aan dat ze een concreet opleidingsbudget hebben. Bij 25 procent van de werkgevers krijgt opleiding en ontwikkeling echter nog te weinig aandacht. Zij bieden dit niet aan, wat weliswaar niet betekent dat werknemers totaal geen opleiding krijgen, maar wel dat hier geen specifiek budget voor is uitgetrokken.

Onbekend en onbemind?

Het belang van opleidingen is bekend: werknemers ervaren het als een investering in hen als medewerker, als een waardering door hun werkgever. Ook de werkgevers zijn zich ervan bewust dat opleiding nodig is: 48 procent van de CEO’s zegt dat de opleiding van hun personeel noodzakelijk is.
Uit meer gerichte vragen naar hun wensen voor de toekomst van hun medewerkers, blijkt ook hoe belangrijk zij het vinden dat de medewerkers hun job kunnen blijven doen en die ook graag doen. 25 procent verwacht immers dat de huidige kennis en vaardigheden van hun personeel binnen 3 tot 5 jaar verouderd zullen zijn.
Opleidingen aanbieden, draagt daarnaast ook bij aan de retentie van goede medewerkers. Maar ook op dit gebied hebben werkgevers nog behoorlijk veel werk voor de boeg. Uit een eerdere bevraging door Acerta bij werknemers bleek vorig jaar al dat 43 procent van hen niet eens op de hoogte is van enig wettelijk voorzien opleidingsbudget.

Pluk de vruchten van uw investeringen

Door de ontbrekende of falende communicatie over de opleidingsmogelijkheden missen de werkgevers enkele belangrijke opportuniteiten. Zo missen ze de kans om werknemers mee aan het stuur te zetten van hun opleiding en ontwikkeling, en is het een gemiste kans voor hun retentie- en wervingsbeleid. Het investeren in medewerkers is dan ook een teken van waardering. Zeker de jongere generatie hecht een groot belang aan groeikansen.
Ook op het vlak van interne rekrutering en het langer aan het werk houden van oudere werknemers worden verscheidene kansen mislopen. Mits wat extra scholing zou je bijvoorbeeld ervaren werknemers kunnen gebruiken om een moeilijk in te vullen vacature toch in te vullen. In tegenstelling tot de werkwijze van sommige bedrijven die 55-plussers systematisch uit het arbeidsproces laten verdwijnen, kan je heel wat ervaring op die manier binnen de organisatie houden.

Leidinggevende als sleutelfiguur

De direct leidinggevende kan fungeren als de ideale persoon om ruchtbaarheid te geven aan het opleidingsbudget. Als dit bijvoorbeeld aan bod komt tijdens het functioneringsgesprek, wordt opleiding en ontwikkeling ook tweerichtingsverkeer en kan de medewerker mee aan het stuur zitten van zijn verdere ontwikkeling.
Maak dus gebruik van de strengere Wet-Peeters om te communiceren over uw opleidingsbudget. Het is verplicht om te investeren in uw medewerkers, waarom er dan ook niet de vruchten van plukken?

■ De auteur, Annelies Baelus, is Director Open Opleidingen bij Acerta. Zij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen