< Terug naar overzicht

Functioneringsgesprekken: Gooi het kind niet met het badwater weg

Heel wat Belgische CEO’s en HR-managers houden nog jaarlijkse functioneringsgesprekken, al is 20 procent van hen niet tevreden over hun evaluatiesysteem. Een afgeslankt, minder administratief belastend gesprek met een nieuwe, positieve focus op de toekomst is nochtans een geweldig alternatief. Bovendien maakt een echte dialoog het gesprek leerzamer. Een bijdrage van Peter Tuybens, Director Talent Development bij Acerta Consult.

Nogal wat CEO’s en HR-managers vinden hun jaarlijkse evaluaties belangrijk, maar beseffen dat ze nog niet de juiste formule gevonden hebben opdat die een maximaal effect zouden hebben. Een functioneringsgesprek is vaak bepalend voor een kans op een andere functie, een loonsverhoging (structureel), een bonus (eenmalig) en/of de hoogte van die loonsverhoging of bonus.

Voorwaarde is wel dat de doelstellingen vooraf zijn vastgelegd – 70 procent van de bevraagde CEO’s bevestigt dat dit ook gebeurt. Maar ze vastleggen is niet voldoende, de doelen moeten ook haalbaar zijn én de werknemer moet een impact hebben op het halen ervan. Anders vormen ze vooral een bron van frustratie. Voor een loonsverhoging moet het vooral gaan over individuele doelstellingen over het eigen, normale functioneren. Een bonus kan ook gelinkt zijn aan een collectieve doelstelling (en dit kan een stimulans zijn om teams onderling meer expertise te laten delen).

Feedback

Gevraagd naar het belangrijkste doel van een functioneringsgesprek, antwoordt 28 procent van de CEO’s en HR-managers met ‘feedback geven over de performantie van het voorbije jaar’.

Toch heeft niet elke vorm van feedback daar zijn plaats. Om een positief effect te hebben, moet feedback zo snel mogelijk volgen op de gebeurtenissen, wanneer de link tussen oorzaak en gevolg nog ‘vers’ is. Voor zo’n ‘evaluatie’ zou elke werkgever een systeem van continue feedback moeten hebben, want dan werkt het wel constructief.

Feedforward

Voor 55 procent is één van de doelen van het functioneringsgesprek ‘feedback geven op de prestaties van het voorbije jaar’, voor 28 procent is dat dus zelfs de belangrijkste aanleiding. Ongeveer 20 procent van de CEO’s geeft als doel van de jaarlijkse functioneringsgesprekken: ‘leren hoe de werknemer op zijn best kan worden ingezet het komende jaar’. Er wordt dus bijna evenveel vooruit- als achteromgekeken.
Feedforward is een heel belangrijk element van een goed functioneringsgesprek. 95 procent van de werkgevers wil dat de werknemer met meer positieve energie het functioneringsgesprek verlaat dan bij het binnenkomen. Vooruitblikken op het vervolg van de samenwerking is een goede manier om dat resultaat te verkrijgen. Dit kan zowel aan de leidinggevende als aan de medewerker perspectief bieden: de meest zinvolle feedforward is immers tweerichtingsverkeer. Ook het functioneren van de leidinggevende zou op zo’n gesprek meer kans moeten krijgen dan vandaag. Dat kan bereikt worden door ook de werknemer het gesprek grondig te laten voorbereiden.

Dialoog

Almaar meer bedrijven schaffen de jaarlijkse functioneringsgesprekken af, omdat ze eerder demotiverend dan motiverend zouden werken. Het niet krijgen van een loonsverhoging, bonus of promotie doet meer kwaad, dan het wel krijgen goed kan doen, klinkt het. We haalden ook al aan dat concrete feedback thuishoort in een beleid van directe en continue evaluatie, niet in een jaarlijks functioneringsgesprek.
Toch hoeft dat geen reden te zijn om het functioneringsgesprek af te schaffen. Een gepland moment om onder vier ogen in dialoog doelen en realiteit te vergelijken, en vooral om samen vooruit te kijken, heeft in de relatie werkgever-werknemer wel degelijk zijn plaats. Zorg wel voor een afgeslankt gesprek, met heel wat minder administratieve focus. Bij Acerta bieden we dan ook al anderhalf jaar het ‘me@mybest’-principe aan: in dialoog tussen leidinggevende en medewerker zoeken we uit welke voorwaarden nodig zijn om op het werk optimaal te presteren.

■ De auteur, Peter Tuybens, is Director Talent Development bij Acerta Consult. Hij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen