< Terug naar overzicht

Flexibilisering van arbeid: modern? (door Esther De Groot)


Flexibilisering van arbeid gaat al heel lang mee. Organisaties hebben er altijd naar gestreefd arbeidskrachten zo flexibel mogelijk in te zetten, rekening houdend met de nood aan arbeid. De vraag of HR hierin mee moet gaan of moet afremmen, is bijgevolg achterhaald. Flexibilisering van arbeid kan weliswaar veel verschillende vormen aannemen en hierin zien we evolutie, gaande van interim-arbeid, losse contracten, het toepassen van plaats- en tijdonafhankelijk werken, tot heuse netwerkorganisaties waarin zelfstandige professionals elkaar vinden wanneer dit een toegevoegde waarde heeft.

Deze ‘toegevoegde waarde’ is het essentiële begrip in het debat. Voeg daar wederzijds belang en duurzaamheid aan toe en we hebben de ingrediënten die in een modern HR-beleid in de mix zitten.

HR staat voor de opdracht de wederzijdse belangen bij de flexibilisering van arbeid in kaart te brengen en te behartigen. Dit onder de vorm van co-constructie, en het individualiseren van afspraken en contracten. Veranderende arbeidsrelaties houden immers slechts stand wanneer er een win-win-situatie ontstaat voor het individu en de organisatie. Onder deze voorwaarden leiden dit soort nieuwe werkrelaties tot verhoogde productiviteit, betrokkenheid en motivatie  (Microsoft, www.slim-werken.be; Towers Watson, 2012; Walrave & De Bie, 2005).

De maatschappelijke machtsverhoudingen veranderen: van dominantie versus onderdanigheid, naar interafhankelijkheid. Eenzijdig belang overleeft niet. Dat zien we ook in onze arbeidsorganisaties. Werkgevers én werknemers zullen in dialoog tot zinvolle, duurzame arbeidsrelaties moeten komen. Flexibilisering kan daartoe bijdragen en langer werken rendabel, zinvol én haalbaar maken. Duurzaam voor iedereen dus.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen