< Terug naar overzicht

Europa kreunt onder de maatschappelijke kosten van psychische aandoeningen

20 miljard euro per jaar. Zo hoog lopen de directe en indirecte kosten van mentale problemen in ons land op volgens cijferwerk van de Oeso. Goed voor bijna een vijfde van ons bbp. Dat het vijf voor twaalf is voor de geestelijke gezondheid van de (werkende) Belg, valt simpelweg niet te ontkennen. Maar wanneer schakelen we collectief een versnelling hoger in de aanpak ervan?

Las u het ook in de krant? De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), een federatie van industrielanden, presenteerde eind vorig jaar een rapport over de Europese gezondheidszorg. Ze schat dat één op de zes Europeanen worstelt met psychische problemen als depressie, angststoornissen of een alcohol- en drugsverslaving.

Gigantische kosten

Vertaald naar ons land, kampt 17,9 procent met psychische problemen, volgens de Oeso. Hoewel dat nog altijd een vrij hoog cijfer is, ligt het in lijn van het Europese gemiddelde (17,3 procent) en de Europese koploper Finland (18,8 procent). Op Europese schaal raamt de Oeso de directe en indirecte kosten op 600 miljard (!) euro per jaar. En dat is wellicht nog een onderschatting. Sommige kosten, zoals het effect van psychisch lijden op collega’s, zijn nu eenmaal moeilijk te berekenen.

Voor België lopen de kosten van psychische aandoeningen op tot 20,7 miljard euro per jaar. Om dat gigantische bedrag in perspectief te plaatsen: dat is een kleine vijf procent van ons bruto binnenlands product! Alleen Finland kijkt aan tegen een nog hoger percentage van zijn bbp.

Lagere productiviteit

De directe kosten – de gezondheidszorg of de werkloosheidsuitkeringen – bedragen voor België jaarlijks respectievelijk 5,5 en 3,9 miljard. De Oeso berekende ook de indirecte kosten en de impact op de arbeidsmarkt. Logischerwijs werken medewerkers zonder een depressie meer dan collega’s met een depressie. Maar, zegt de organisatie, zelfs als mensen met psychische problemen gaan werken, leidt dit tot meer verzuim en minder productiviteit. De denktank plakt ook een cijfer op die lagere productiviteit: 6 procent.

Inzetten op preventie

Deze thematiek uitdrukken in economische kosten doet misschien wat kil en rationeel aan, maar het is een belangrijk perspectief voor verschillende instanties zoals de politiek of de werkgevers. Als betrokken actoren hebben zij er alle belang bij om de maatschappelijke kosten of het productiviteitsverlies zo klein mogelijk te houden. Volgens José Angel Gurria, de secretaris-generaal van de Oeso, zijn de economische kosten dan ook een extra argument om in te zetten op preventie. De kosten voor mens en samenleving zijn namelijk niet onvermijdbaar.

En dat is de nagel op de kop. Mentaal welzijn mag geen louter boekhoudkundige berekening zijn. Maar het cijferwerk van de Oeso is hopelijk een wake-up call voor alle actoren om meer dan ooit de handen in elkaar te slaan. Beleidsmakers, werkgevers en externe diensten kunnen baanbrekend werk verrichten op het vlak van sensibilisering, het doorbreken van het taboe, preventieve maatregelen en het toegankelijk maken van professionele hulpverlening voor al wie daar nood aan heeft.


■ De auteur, Gretel Schrijvers, is algemeen directeur van Mensura EDPB. Zij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen