< Terug naar overzicht

De uitzendsector: Trendsetter in digitalisering en flexibiliteit

Hoewel de regels sinds 1 oktober 2018 verstrengd zijn, blijft het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendkrachten wel degelijk mogelijk. Een blik op de huidige gang van zaken maakt duidelijk dat de uitzendsector onmiskenbaar trendsetter is in digitalisering en flexibiliteit.

Digitalisering blijft de toekomst. Ook de Belgische wetgever draagt hiervoor zijn steentje bij. Sinds 20 oktober 2018 werd het elektronisch afsluiten van overeenkomsten gemakkelijker en haalde de wetgever de obstakels om elektronische overeenkomsten af te sluiten weg. Ook het Wetboek Economisch Recht maakt de verkoop van onroerende goederen via elektronische weg mogelijk.

Voor de uitzendsector hebben deze wetgevende initiatieven echter geen effect. De uitzendsector maakt immers al sinds 1 oktober 2016 uitsluitend gebruik van elektronische arbeidsovereenkomsten die door de uitzendkracht zelfs via de smartphone digitaal getekend kunnen worden met behulp van de elektronische identiteitskaart of een persoonlijke code. Bovendien krijgt de uitzendkracht een platform met daarop een overzicht van de arbeidsovereenkomsten met alle uitzendkantoren waarvoor de werknemer actief was.

Sinds de inwerkingtreding van deze e-signing in de uitzendsector werden al 33.945.075 elektronische arbeidsovereenkomsten aangemaakt.

Digitalisering ondersteunt flexibiliteit

Deze digitale arbeidsovereenkomsten bevorderen de flexibele arbeidsorganisatie die uitzendarbeid mogelijk maakt: geen zware administratieve rompslomp om last minute nog een uitzendkracht juridisch correct aan het werk te zetten. Klanten die nood hebben aan flexibiliteit kunnen zo zelfs gemakkelijk gebruikmaken van een dagcontract voor 1 dag of van verschillende dagcontracten voor opeenvolgende dagen.

Nood aan flexibiliteit onderbouwen

Hoewel de regels sinds 1 oktober 2018 verstrengd zijn, blijft het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendkrachten wel degelijk mogelijk. De klant moet zijn nood aan flexibiliteit kunnen onderbouwen door aan te tonen dat het werkvolume afhankelijk is van externe factoren of dat het werkvolume sterkt fluctueert. Dit bewijs moet voortaan ook statistisch onderbouwd worden. Daarnaast moet het aantal gebruikte dagcontracten proportioneel zijn ten opzichte van de aangetoonde nood aan flexibiliteit. Een bedrijf kan bijvoorbeeld niet voor al zijn uitzendkrachten gebruikmaken van opeenvolgende dagcontracten wanneer het slechts een beperkte nood aan flexibiliteit kan aantonen.

Ten slotte moet elk bedrijf elk semester informatie verstrekken over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid: grotere bedrijven bezorgen dit aan hun ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, voor kleinere bedrijven bezorgt het uitzendkantoor deze informatie aan het Sociaal Fonds van de uitzendsector. De eerste rapportering moet gebeuren in januari 2019 en heeft betrekking op het aantal opeenvolgende dagcontracten van oktober tot en met december 2018.

Grenzen aan flexibiliteit: geen oneigenlijk gebruik

Deze omkaderende maatregelen die sinds 1 oktober 2018 voor de opeenvolgende dagcontracten van toepassing zijn, hebben de bedoeling het oneigenlijk gebruik ervan tegen te gaan. De sociale partners van de uitzendsector hebben zich geëngageerd om tegen eind 2019 ten opzichte van 2016 te komen tot een vermindering van 20 procent van het aantal opeenvolgende dagcontracten. Dit is een sectoraal engagement. Uiteraard moet de concrete haalbaarheid van een vermindering van het aantal opeenvolgende dagcontracten steeds op ondernemingsvlak beoordeeld worden, rekening houdend met de specifieke bedrijfsactiviteit. Dus waar ze kan onderbouwd worden, blijft flexibiliteit zeker mogelijk.

■ De auteur, Jan Verbeke, is CEO van Synergie. Hij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen