< Terug naar overzicht

De toegevoegde en katalyserende waarde van de re-integratiecoach (Pascaline De Smedt, Ascento)

Opnieuw aan het werk gaan na een langdurige ziekte, is niet zo evident. De neutrale en waarderende aanpak van een re-integratiecoach kan alvast een cruciale rol spelen in een re-integratietraject.

Afwezigheid door langdurige ziekte heeft een hoog prijskaartje voor de werkgever, voor de sociale zekerheid en voor de maatschappij, maar zeker ook voor de arbeidsongeschikte werknemer zelf. Langdurige afwezigheid leidt immers tot inkomstenverlies, verlies van sociale contacten en van vertrouwen in de eigen competenties. Bovendien voelen deze mensen zich vaak aan hun lot overgelaten. Zeker wanneer mensen zijn afgehaakt om psychosociale redenen, kan een neutrale en waarderende aanpak van een re-integratiecoach een belangrijke rol spelen in het re-integratietraject.

Beste oplossing voor alle partijen

Ascento lanceerde reeds in juni 2016 re-integratiecoaching voor langdurig zieken die afgehaakt zijn om psychosociale redenen. Ascento streeft ernaar om de activering van langdurig zieken op de arbeidsmarkt positief aan te pakken. We kijken dus niet naar wat ontbreekt, maar naar welke kwaliteiten iemand te bieden heeft. Bij de werknemer peilt de coach in eerste instantie naar het gevoel van welzijn, de betrokkenheid bij de organisatie in het algemeen en de job in het bijzonder. Daarnaast gaan we dieper in op de jobinhoud, de arbeidsomstandigheden en de samenwerking.

We gaan op zoek naar de beste oplossing voor alle partijen. Door onze expertise spelen we zowel in op de noden van de werknemer, werkgever en wettelijk kader. Ascento ondersteunt in het opstellen en de monitoring van het re-integratieplan. Daarnaast zoeken we mee naar alle mogelijke alternatieven, inclusief externe oplossingen in een latere fase.

Ondersteuning in intake en re-integratieoverleg

Het doorlopen van een re-integratietraject beoogt werkgevers en werknemers te doen beseffen dat er echt wel mogelijkheden zijn voor re-integratie, en hen te helpen deze kans te grijpen. Het formele begin van het re-integratietraject is het intakegesprek. Ascento adviseert om in deze fase de re-integratiecoach al te betrekken. Deze start met uitgebreide gesprekken met de werknemer, zet zich samen met de leidinggevende en HR-verantwoordelijke, en eindigt met een driehoeksgesprek met alle partijen samen. Het resultaat van die gesprekken wordt vastgelegd in een schriftelijke rapportering die als basis dient voor het re-integratieplan of -verslag.
Ascento gelooft erin om met de werknemer en de werkgever rond de tafel te zitten, waarbij de re-integratiecoach op een modererende en professionele manier optreedt als verbindende factor.
Het voordeel van een externe coach is dat hij niet emotioneel betrokken is bij de organisatie, mensen en systemen en als neutrale partner alles van buitenaf kan bekijken. Deze aanpak versoepelt de werkhervatting. Een onpartijdige partij creëert immers een eerlijke kans zonder frustraties bij werkgever én werknemer.

Re-integratie op de werkvloer

We geloven sterk in de continuïteit in de communicatie tussen de verschillende partijen, met werkgever, werknemer en HR. Daarom voorzien we persoonlijke gesprekken en coachingsessies voor de werkgever en –nemer om de re-integratie op de werkvloer zo goed mogelijk te laten verlopen.

Exploratie externe arbeidsmarkt

Indien uit overleg blijkt dat er geen re-integratie bij de huidige werkgever mogelijk is, kan aan de werknemer de optie aangeboden worden om samen met de re-integratiecoach te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op de externe arbeidsmarkt. De coach zoekt dan samen welke richting de werknemer uit wil gaan, wat de motiverende factoren en de verschillende mogelijkheden zijn. Dit kan in diverse coachingsessies en persoonlijke gesprekken, of via oriënteringscentra.
Zo krijgen we zicht op onderliggende factoren als kennis, vaardigheden, persoonlijkheid, waarden en motivatie. Met die inzichten komen we tot maatwerk waardoor mensen in staat zijn doeltreffender in hun loopbaan te bewegen en de juiste keuzes te maken.De auteur, Pascaline De Smedt, is managing consultant bij Ascento. Zij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen