< Terug naar overzicht

De 'nieuwe leider': Leidinggevenden hebben grotere spreidstand nodig (auteur: Nathalie De Regge)

“Om mensen te motiveren, hebben leidinggevenden vooral zelfkennis, zelfleiderschap en vertrouwen nodig.”

Vandaag moeten leidinggevenden even polyvalent zijn als elk van hun medewerkers. Ze zijn manager én coach van hun team. Ze moeten inspireren, dienen én enthousiasmeren. Daarvoor hebben ze grondige zelfkennis én zelfleiderschap nodig.

Vertrouwen wordt meer en meer het sleutelwoord, zeker als medewerkers thuis of in een satellietkantoor werken. Dat vraagt een heel andere manier van leidinggeven: minder controleren en meer loslaten, minder zicht op het werkproces zelf en meer vertrouwen, minder uitgaan van inzet en meer van resultaat.

Om te evalueren op resultaat, zijn heldere doelstellingen nodig die je bij voorkeur samen opstelt, alleen al om het engagement van de medewerker te verzilveren. De doelstelling wordt een kader dat de medewerker zelf verder kan inkleuren, met veel vrijheid in hoe hij dat doet.

25.000 euro per medewerker per jaar

Onze dynamische en soms grillige economie vraagt polyvalente medewerkers die snel kunnen schakelen, zonder onderweg te botsen op een burn-out. Daarvoor zijn leidinggevenden nodig die zichzelf in vraag durven te stellen, die zicht hebben op hun eigen ondersteunende en blokkerende overtuigingen.

Want ook de leidinggevenden zelf moeten polyvalent zijn. Ze moeten de missie, de visie en de koers van hun organisatie kunnen uitdragen. Ze moeten hun medewerkers managen én motiveren om tot hogere resultaten te komen. Ze moeten ervoor zorgen dat hun medewerkers voldoening blijven halen uit hun job. Ze hebben een luisterend oor nodig voor hun medewerkers, en moeten de inspraak van elke medewerker stimuleren en valoriseren. Een kwestie van empowerment, van motivatie en van financieel voordeel voor de organisatie. Want gemiddeld gaat 20 procent van de werknemers te weinig gemotiveerd of zelfs gedeconnecteerd werken. Per gedemotiveerde medewerker kost dat een organisatie per jaar gemiddeld 25.000 euro.

Zich blijven ontwikkelen

Ook daarom moet de leidinggevende zijn medewerkers stimuleren tot zelfontplooiing, zelfleiderschap en verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaan. Want om langer gemotiveerd actief te blijven, moeten medewerkers zich blijven ontwikkelen, zich blijven bijscholen, zich blijven aanpassen aan veranderende tools, aan mondiger klanten en aan wisselende collega’s.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen