< Terug naar overzicht

De cruciale rol van de re-integratiecoach (Peter Motmans, Acerta Consult)

Wanneer een langdurig zieke medewerker opnieuw aan de slag gaat, is coaching een belangrijke succesfactor. Het is de coach die een centrale, begeleidende rol speelt op het traject naar werk.

Een re-integratiecoach is iemand die het re-integratieproces begeleidt en dus zowel de medewerker als de werkgever ondersteunt. Die coach kan iemand zijn van binnen of buiten de organisatie. Aan beide opties zijn voor- en nadelen verbonden. Wanneer het een interne coach is, is het grote voordeel dat die alle betrokkenen kent en dus ook beter kan inspelen op wat echt leeft – op voorwaarde dat hij dit in alle vertrouwen mag en kan aanpakken. Een externe coach heeft dan weer als voordeel dat hij niet emotioneel verbonden is met de organisatie en systemen van buitenaf kan bekijken en benoemen.
Het formele begin van de re-integratie is het intakegesprek met alle betrokken partijen. De medewerker zelf, uiteraard, maar ook zijn of haar leidinggevende, de re-integratiecoach en iemand van de HR-afdeling. Daar worden de doelstellingen en krijtlijnen van het traject uitgezet en vastgelegd.

FITHEID, TALENT EN MOTIVATIE

Hoe mentaal, cognitief en fysiek fit is de medewerker nog? Het is een belangrijke vraag bij de start van een re-integratietraject. Fysieke fitheid gaat over hoe fysiek sterk de medewerker is, cognitieve fitheid over de vraag hoe fit iemands brein is: is men in staat zich te concentreren, problemen op te lossen, ...? Onder mentale fitheid verstaan we onder meer de leerbereidheid, de coachbaarheid, het presteren onder druk, ...
Op basis van een duidelijk zicht op de fitheid van de medewerker kan de coach werken aan herstel op deze drie domeinen. Coachinggesprekken kunnen helpen om de mentale fitheid te herwinnen. Bespreek met de werknemer hoe hij tot rust kan komen en zijn batterijen opladen. Op cognitief vlak zijn er allerhande oefeningen die een medewerker kan doen om bijvoorbeeld zijn concentratie bij te werken, zijn reactiesnelheid opnieuw op te krikken en – meer algemeen – de hersenen te reactiveren. Voor wat betreft het puur fysieke aspect, zal een re-integratiecoach vaak doorverwijzen naar de huisarts of een gezondheidscoach.

Het is niet alleen nodig om zicht te krijgen op de fitheid. De coach moet ook weten wat de drijfveren en talenten van de medewerker zijn. Dat gebeurt via een TMA (‘talent-motivatie-analyse’), een vragenlijst die de coach laat ontdekken waar de talenten van de medewerker liggen en welke competenties daaraan gelinkt zijn. De meerwaarde van een TMA ligt in het inzetten van mensen waarbij drijfveren, talenten en competenties op elkaar afgestemd zijn, en dat binnen een ondersteunende werkcontext.

PREVENTIE

Een re-integratiecoach komt pas in actie als het te laat is, maar wat hij doet, is óók van belang nog voor er van uitval of re-integratie sprake is. Nagaan hoe het gesteld is met de mentale, fysieke en cognitieve fitheid van álle medewerkers in een organisatie kan burn-outs vermijden. Gesprekken over talenten en motivatie kunnen leiden tot een herverdeling van de taken die iedereen ten goede komt.
Belangrijk, tot slot, is de holistische aanpak. Niet alleen de medewerker als medewerker is belangrijk, maar de mens in het geheel. Het gaat óók over wat de medewerker in het weekend doet om zijn batterijen op te laden, over de leidinggevende die de juiste coachingstijl hanteert en de systemen op het werk die zo moeten worden opgezet, dat ze frustraties en bijkomende druk vermijden.
Het is de rol van de re-integratiecoach, of die nu intern is of een buitenstaander, om ál die aspecten samen te brengen met als doel gezonde, gemotiveerde medewerkers. Een coach kijkt verder dan de symptomen. Hij gaat ook kijken naar de oorzaken, maakt deze bespreekbaar en zoekt samen naar pragmatische oplossingen.


De auteur, Peter Motmans, is Senior Trainer, Coach en Consultant bij Acerta Consult. Hij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen