< Terug naar overzicht

Bepaalt HR zelf of en hoe meetbaar ze is?!


Heeft HRM KPI’s nodig en zo ja, welke? We kunnen de vraag wel stellen, maar is het ook aan ons om die vraag zelf te beantwoorden? Eigenlijk moeten we als HRM’ers de vraag aan onze organisatie stellen: op basis van welke criteria worden wij positief geëvalueerd? Wanneer is onze organisatie ‘happy’ met HR?
Is het wanneer we een valabele gesprekspartner zijn voor alle people management gerelateerde topics? Is het wanneer we bereikbaar zijn? Is het wanneer de cijfers van retentie, absenteïsme, doorlooptijd van werving,… naar wens zijn? Het antwoord zal vanuit de dialoog ontstaan, is zeker organisatiespecifiek en kan dus heel divers zijn.

Uiteraard hebben wij daar als HRM’ers ook een eigen mening over. Vanuit HRM is het vooral belangrijk een conform en sluitend verhaal te brengen, waardoor de mensen in de organisatie aansluiting vinden bij de visie en de strategie van de organisatie (en omgekeerd).

Kunnen we überhaupt definiëren wat goed HRM is in pakweg vijf generieke KPI’s? Ik ben ervan overtuigd van niet. Dat zou ons geen goed doen. Er is er eigenlijk maar één die telt: in welke mate is de organisatie tevreden over de bijdrage van HRM aan de realisatie van de doelstellingen? Of anders geformuleerd: in welke mate wordt HR gewaardeerd als valide partner in de bedrijfsvoering?

De meetbaarheid van deze factor zal in grote mate gevoelsmatig en subjectief zijn. We zijn echt niet goed bezig als alle tellertjes van ons dashboard op groen staan, maar onze ‘klant’ er een slecht gevoel aan over houdt.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen