Hybride werken vergt meer dan regels over het aantal thuiswerkdagen

Terwijl een kwart van de bedienden liefst alle dagen naar kantoor zou komen, geeft iets meer dan een tiende er de voorkeur aan om continu van thuis te werken. De coronacrisis zorgde voor een boost in het thuiswerk en nu is het aan organisaties om het hybride werken van de toekomst in goede banen te leiden dankzij een doordacht beleid, schrijft Kristel Minten van Acerta.

Welzijn en purpose winnen aan belang in Employee Value Proposition

Hoewel de vijver voor talenten misschien tijdelijk wat meer ‘vis’ bevat, beseffen bedrijven die verder willen groeien, dat ze nog steeds – en misschien meer dan ooit – moeten inzetten op behoud van bestaand talent en de zoektocht naar nieuw. Dit proces gaat hand in hand met de reputatie van het bedrijf als werkgever. Het recentste onderzoek van het Top Employers Institute toont aan dat de toplaag van Belgische werkgevers verder inzet op het versterken van hun employer brand en dat ze sleutelen aan hun EVP om aan te sluiten bij de verwachtingen van de nieuwe werkwereld. Op bepaalde vlakken zit ons land zelfs in een koppositie. Een overzicht.

Hoe kunnen bedrijven zich klaarmaken voor de toekomst?

Verandering is een constante. Covid-19 toont nog duidelijker hoe verandering impact heeft op mens en organisatie, op de rol die mensen uitoefenen en dus ook op kennis en vaardigheden nodig om die rol uit te oefenen. Inzetten op competenties en competentiemanagement heeft echter rechtstreeks een impact op het evaluatie- en verloningsbeleid. Dat zegt Caroline De Baets, senior consultant HR bij Securex.

De veranderende relatie tussen individu en werk

COVID-19, de lockdown en het verplichte telewerk hebben een extra duw gegeven aan de al veranderende relatie tussen individu en werk. Voor de ene was thuiswerk een verademing, voor de andere een veel minder positieve ervaring, maar allemaal moesten we ons aanpassen aan een totaal nieuwe situatie. Deze crisis vormt een ideale gelegenheid om een ​​stap achteruit te zetten en na te denken over de plaats die werk inneemt. Wat zijn de uitdagingen waarvoor we staan en welke elementen nemen we als HR mee wanneer we een antwoord formuleren?

Organisatiewendbaarheid: Beter presteren dankzij continue aanpassing

De meest performante organisaties structureren zich op een manier die hen toelaat snel in te spelen op de steeds veranderende context waarin ze actief zijn. Ze bereiden zich niet enkel voor op de uitdagingen van morgen, maar beschouwen disruptie in hun omgeving als een constante en het aanpassingsvermogen van hun organisatie als een kerncompetentie, die medebepalend is voor hun succes. Ze stellen hun leiders in staat om daarin een trekkende rol te spelen, in samenwerking met hun HR-partners. En het bijsturen van de organisatiestructuur is geen project, maar een continue oefening. Dat zijn de drie belangrijkste lessen uit het recente High-Impact Organization Design-onderzoek van Research & Sensing, onderdeel van Deloitte.

Doel: perfecte match met het DNA

Ook al blijven competenties en vaardigheden belangrijk bij werving en selectie, steeds meer gaan bedrijven op zoek naar een kandidaat die past binnen de cultuur, iemand die de waarden en passie deelt met zijn toekomstige werkgever. Bij Materialise, Vlaamse pionier op vlak van 3D-printing, doet men een beroep op de experten van Bakker & Partners om een perfecte match te vinden.

Fair en transparant loonbeleid

Fair en transparant: dat zijn de sleutelwoorden voor het loonbeleid van de toekomst. De coronacrisis doet werknemers teruggrijpen naar de basisbehoeften, en moet werkgevers aansporen om ook op vlak van verloning stappen te zetten. Een bijdrage van Annelies Baelus, Director Open Opleidingen Acerta Consult.

Krachtig, positief leiderschap

Herinnert u zich die fameuze presentatie van de toenmalige regering Wilmès? Men wilde leiderschap tonen, duidelijkheid brengen en twijfels wegnemen, maar deed eigenlijk exact het tegenovergestelde. Het maakt duidelijk dat goed leiderschap in tijden van crisis op de voorgrond treedt, schrijft Sam Baro, oprichter en CEO van Planet Group.

Duurzame inzetbaarheid: Laat ruimte voor beweging

Onderzoek wijst op een contradictorische houding bij werknemers in België. Terwijl ze zich aan de ene kant wel bewust zijn dat ze zelf inspanningen zullen moeten leveren om inzetbaar te blijven, nemen ze tegelijk ook minder acties. Werkgevers kunnen hun medewerkers stimuleren, en zorgen voor ruimte en psychologische veiligheid. Een bijdrage van Tom Vlieghe, Director Acerta Consult.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen