Tony Verlinden HR Director Aviapartner Belgium

Tony Verlinden vindt bij Aviapartner als HR Director Belgium ongetwijfeld een kolfje naar zijn hand. Slaagt hij erin de sociale dialoog op een hoger niveau te tillen en daardoor de bedrijfsprestaties mee te verbeteren? Veel kans.

Leen Wauters Senior HR Business Partner Deloitte

Leen Wauters heeft een master Criminologie (KU Leuven, 1998) en een master Arbeids- en Organisatiepsychologie (VUB, 2011). Ze startte haar loopbaan in 1998 als criminologe bij CAW Groot Eiland/Delta. Van 2002 tot 2007 was ze coördinator bij de Vlaamse Liga tegen Kanker. Daarna maakte ze de overstap naar Familiehulp als sectorverantwoordelijke.

Werkgever en werknemer blijven elkaar gemiddeld tien jaar trouw

Werknemers blijven hun werkgever steeds langer trouw. De gemiddelde anciënniteit ligt vandaag op bijna elf jaar. Tien jaar geleden was dit net geen tien jaar. Van de werknemers die vijf jaar geleden bij hun werkgever in dienst kwamen, zit goed de helft daar vandaag nog. De financiële sector is met een gemiddelde anciënniteit van 21 jaar en 9 maanden een uitschieter.

Europese ‘scale-ups’ worstelen met professioneel personeelsbeleid

Het pad naar succes van ‘scale-ups’ verloopt veelal hobbelig. Ook zijn ze ondanks hun imago niet zo vernieuwend. Ze zijn actief in alle sectoren en in alle gradaties van innovatie. Uit een studie over Europese scale-ups blijkt dat het belang van een professioneel HR-beleid onderschat wordt. Al worden scale-ups die externe investeerders aan boord hebben professioneler gemanaged en staan ze verder op het vlak van internationalisering, innovatie en talentmanagement.

HR vertrouwt nog te veel op instinct in plaats van inzicht

HR worstelt nog vaak met harde data om inzicht te krijgen in de vaardigheden aanwezig in de organisatie en welke vaardigheden nodig zijn in de toekomst. Voor de analyse wordt nog te vaak op instinct en buikgevoel vertrouwd.

Artificiële intelligentie: zoeken naar een ethisch kader

Artificiële intelligentie (AI) heeft een grote impact op organisaties, ook op ondersteunende diensten zoals HR. Belangrijk is niet alleen naar de technische mogelijkheden te kijken, maar ook naar de ethische risico's.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

Werkverlating… kan zuur opbreken!

Een werknemer besliste zijn carrière een andere wending te geven en een eigen zaak op te starten. Met het oog op zijn vertrek, vroeg hij dan ook aan zijn werkgever om zijn bestaande arbeidsovereenkomst in onderling akkoord te beëindigen. Hij vatte de koe bij de horens en legde zijn werkgever dan ook al meteen een beëindigingsovereenkomst voor. Wat nu?