Arbeidsrecht. Ook de rechter kan een arbeidscontract ontbinden

Niet alleen de werkgever of de werknemer kan een arbeidsovereenkomst beëindigen. Ook de arbeidsrechtbank kan ingrijpen wanneer één van de partijen een zwaarwichtige, foutieve wanprestatie begaat die aan die partij toerekenbaar is. Als de rechtbank besluit om de gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst vast te stellen, kan zij de partij die de wanprestatie beging, veroordelen tot betaling van een schadevergoeding aan de andere partij.

Discriminatie wegens handicap? Ook risico bij zelfstandige!

De arbeidsrechtbank van Brussel moest zich uitspreken over de vraag of de Antidiscriminatiewet van toepassing is bij de beëindiging van een dienstverleningsovereenkomst tussen twee vennootschappen. De zaakvoerder van de vennootschap die prestaties verrichtte voor de andere vennootschap had aangekondigd dat hij voortaan in een rolstoel aanwezig zou zijn.

Internationaal Werk. Bestuurdersbezoldigingen in internationale context: fiscale en parafiscale aspecten

In internationaal actieve groepen is het zeer gebruikelijk dat bepaalde sleutelfiguren een zogenaamde groepsfunctie hebben. Zij hebben niet enkel verantwoordelijkheden binnen een welbepaalde vennootschap, maar ook op groepsniveau, minstens voor meer vennootschappen van de groep. In de praktijk hebben die personen dan ook vaak bestuursmandaten in verscheidene vennootschappen over de grenzen heen. De vraag is vaak waar (en hoe) de bezoldigingen voor deze mandaten belast worden.

Hoe de juiste medewerker kiezen?

‘Vind de ware… medewerker’ is verplichte en tegelijk zeer toegankelijke lectuur voor iedere selectieverantwoordelijke van hoog tot laag in de organisaties, maar ook voor alle HR-directeurs en -managers, leidinggevenden die een rol spelen bij selecties en bedrijfsleiders van kmo’s.

Rechtsgeldigheid van aanwezigheidsvoorwaarde bij toekenning van een bonus

De werkgever kan zijn personeel belonen door middel van het toekennen van een variabel loon bovenop het contractueel vastgestelde loon. De toekenning van een bonus kan afhangen van een aantal criteria en voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan de voorwaarde dat de werknemer nog in dienst moet zijn op het einde van het financiële jaar. De arbeidsrechtbank van Brussel sprak zich uit over de rechtsgeldigheid van een dergelijke aanwezigheidsvoorwaarde.

Zware financiële sancties: ongerechtvaardigde belemmering vrij verkeer van diensten

Op 12 september 2019 sprak het Hof van Justitie zich uit over de verenigbaarheid van financiële sancties met het vrij verkeer van diensten. Op basis van Oostenrijks nationaal recht konden meer bepaald zware financiële sancties worden opgelegd in het geval van schending van een aantal formele verplichtingen in het kader van een detachering.

Waarom werken we zo hard?

Met een titel als ‘Waarom werken we zo hard? – Op weg naar een economie van de vreugde’ zou Govert Buijs wel eens menig lezer op het verkeerde been kunnen zetten. Dit is immers geen verhaal over stress en burn-out – of toch weer wel, maar dan niet in persoonlijke, dan wel in ruim maatschappelijke zin.

‘Zebra-management’

De definitie van degelijk management? Tim Claes durft het antwoord aan, al beschrijft hij in ‘Zebra-management’ eerst en vooral de dagelijkse praktijk van de manager. Een getuigenis over management in al zijn concrete heterogeniteit.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

‘De clash voorbij’

Hoe geraken we van een conflictmodel naar duurzaam partnerschapsdenken? Die zoektocht staat centraal in ‘De clash voorbij’, het boek waarin professor Peggy De Prins zeven bouwstenen aanreikt om naar een ‘sociale dialoog 2.0’ te gaan.

‘No Jobs’

‘No Jobs’ klinkt als de ‘No Future’-kreet van nihilistische punks in de tweede helft van de jaren 1970. Onder die titel schuilt evenwel een intrigerende bijsluiter om de huidige vrees voor jobverlies door robotisering om te zetten in kansen, zowel voor individuen, bedrijven als de maatschappij.