Olivier Lambrecht CEO bij Matexi

Een HR-directeur die CEO wordt: dat zien we nog eens graag gebeuren. Olivier Lambrecht begon deze maand bij het bouwbedrijf Matexi, dat in 1945 door de familie Vande Vyvere in Waregem werd opgericht als ‘Maatschappij tot Exploitatie van Immobiliën’. De familie is er nog steeds de baas met de zoveelste generatie, maar professionaliseerde al geruime tijd de raad van bestuur, het management en ook het personeelsbeleid.

Werkgever veroordeeld tot geldboete wegens opzettelijke discriminatie

Hoe bestaat het nog? Een bedrijf dat ziekenvervoer organiseert stelde open en bloot dat ‘vreemdelingen, mensen zonder ervaring en vrouwen met jonge kinderen’ niet welkom zijn. Het werd gestraft, maar helaas te licht. Voorlopig dan toch, er komt nog een vervolg.

Winstpremie voor werknemers? Vergeet het.

Slechts 1,15 procent van de werknemers ontving een winstpremie in 2020, met een gemiddeld bedrag van 1.334 euro. Winstpremies bestaan sinds 2018, maar slechts 0,67 procent van de werkgevers biedt ze aan. Voor arbeiders is het nog minder. Voor de rest: geen commentaar.

Auto niet kapot te krijgen

Wie in 2020 toch naar het werk trok, deed dat in een op drie gevallen met de fiets, al dan niet in combinatie met een ander vervoermiddel. Een kleine 15 procent gebruikt de fiets altijd. De auto blijft echter onaantastbaar, een op vijf bedienden heeft een bedrijfswagen. Dat is 5,5 procent meer dan in 2019.

Belgische bedrijven focussen vooral op ‘werkpraktijken’ tijdens pandemie, andere meer op groei en veerkracht

Belgische leidinggevenden gaan anders om met de uitdagingen door de coronapandemie dan hun collega’s in andere landen, zo blijkt uit de rondvraag Deloitte Global Human Capital Trends 2021. Terwijl leidinggevenden in andere landen streven naar de uitbouw van een organisatiecultuur die groei, aanpassingsvermogen en veerkracht in de hand werkt, concentreren de Belgische zich op de invoering van nieuwe werkpraktijken, beleidsregels en incentives.

Kennelijk onredelijk ontslag: drie weken loon als vertrekpunt voor de schadevergoeding?

Op 12 januari 2021 veroordeelde het Arbeidshof van Antwerpen een onderneming tot de betaling van een schadevergoeding van drie weken loon wegens kennelijk onredelijk ontslag. Dit is op zich niets nieuws, maar het Arbeidshof stelde vervolgens dat het aangewezen is bij de bepaling van de schadevergoeding te vertrekken van het minimum, nl. drie weken loon. Indien een werknemer van mening is dat hij recht zou hebben op een hogere schadevergoeding, moet hij volgens het Hof aantonen dat de mate van kennelijke onredelijkheid een hogere vergoeding rechtvaardigt.

Vaarwel Chris Senecaut

Een Grote Madam heeft begin deze week de HR-wereld verlaten voor een eeuwige cruise: Christiane Ceulemans, bekend als Chris Senecaut. Zij was net 80 geworden, fysiek aan het einde, maar mentaal tot het laatste moment alert. Haar vertrek is droevig, maar we voelen vooral respect en sympathie.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

Arbeidsmigratie: nieuwe inhoudelijke regels Vlaams Gewest vanaf 1 maart 2021

Op 8 februari 2021 werd het besluit (van 8 januari) van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers gepubliceerd. Deze nieuwe regels treden in werking op 1 maart 2021. Het Vlaams gewest wil meer flexibiliteit doorvoeren in zijn migratiebeleid, zodat werkgevers over een bredere waaier van mogelijkheden beschikken om derdelanders in Vlaanderen tewerk te stellen. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende.

Handelstussenpersonen zijn geen klanten: voor eens en altijd?

Iedereen is het eens over de definitie: een handelsvertegenwoordiger is een werknemer die (op een bestendige wijze) zich verbindt tegen loon cliënteel op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over of het sluiten van zaken onder het gezag, voor rekening en in naam van één of meer opdrachtgevers. Waarover zacht uitgedrukt minder eensgezindheid bestaat, is wat nu juist onder het begrip ‘cliënteel’ moet worden begrepen. Maar wat betekent dat in hemelsnaam voor HR?