Phishingmails: HR niet bij de slimste

Het percentage werknemers dat klikt op een phishingmail stijgt niet sinds thuiswerken de norm is. HR laat zich (naast andere functies en profielen) sinds de virusuitbraak wel vaker misleiden.

Absenteïsme in technologiesector piekt

Bijna drie weken na de eerste maatregelen tegen het coronavirus in ons land is de omzet van de technologiebedrijven gehalveerd in vergelijking met maart vorig jaar. Ook het absenteïsme schiet de hoogte in. Opmerkelijk is dat ziekte bijna de enige reden is en niet kinderopvang.

Dries Vertommen HR Director Belux Mediamarkt Belgium

Dries Vertommen is de nieuwe HR Director Belux van Mediamarkt Belgium. De voorbije vier jaar was hij Head of HR & GA Belux bij Samsung Electronics. Daarvoor werkte hij vier jaar bij Recticel als HR Director FF Division & Belgium.

Hof van Justitie laat mogelijkheid open om arbeidsovereenkomsten deeltijds over te dragen naar verschillende werkgevers

Bij een overgang van onderneming waarbij sprake is van een wijziging van werkgever rijst de vraag wat de rechten van de werknemers van de overgedragen onderneming zijn. De Europese richtlijn 2001/23/EG en de collectieve arbeidsovereenkomst cao nr. 32bis voorzien in bescherming voor werknemers in dergelijke gevallen. De bescherming behelst voornamelijk het behoud van rechten en het onveranderd verder laten bestaan van hun arbeidsovereenkomst. Het Arbeidshof van Gent en het Europees Hof van Justitie moesten zich uitspreken over de gevolgen van een overgang van onderneming voor de arbeidsovereenkomst in een zaak waar er sprake was van verschillende overnemers.

Vier keer meer bedrijven dan week geleden telewerken

Zes op tien bedrijven hebben de voorbije twee weken telewerk ingevoerd. Dat is bijna een verviervoudiging tegenover het tijdperk voor het coronavirus. De terughoudendheid is door deze crisis grotendeels weggenomen. De vraag is of hij een blijvend effect zou kunnen hebben.

Mentaal welzijn onder druk

De oproep van de federale overheid om zoveel mogelijk thuis te werken, werd door veel werknemers opgevolgd. Dat leert de tweede editie van de coronastudie, een initiatief van de Universiteit Antwerpen. Toch blijven sommige werkgevers nog steeds hardleers: 12 procent van de werknemers zegt niet thuis te mogen werken van de leidinggevende.

(Schijn)zelfstandigen op de bouwwerf: is de wil van de partijen wet?

In een recent arrest moest het Hof van Beroep van Antwerpen oordelen naar aanleiding van een sociale inspectie of er sprake was van schijnzelfstandigheid in hoofde van zelfstandige arbeidskrachten van een onderneming actief in de bouwsector. Ondanks de economische afhankelijkheid van de arbeidskrachten ten opzichte van de onderneming en het daarmee gepaard gaande vermoeden van schijnzelfstandigheid, oordeelde het Hof dat er niet voldoende feitelijkheden aanwezig waren om te spreken over schijnzelfstandigheid.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

Internationaal Werk. Covid-19 en de impact op internationale tewerkstelling

De Belgische overheid heeft drastische maatregelen genomen om de verspreiding van covid-19 tegen te gaan, met verregaande gevolgen voor haar inwoners en ondernemingen. Op voorstel van de Europese Commissie worden de buitengrenzen tijdelijk gesloten voor de onderdanen van derde landen die niet-essentiële reizen ondernemen. Ook niet-essentiële verplaatsingen van en naar België via de binnengrenzen zijn tijdelijk verboden. Welke gevolgen heeft dit op internationaal werk?

Esther Hiel HR-manager Gemeente Temse

Esther Hiel verlaat de Stad Antwerpen voor de Gemeente Temse waar ze HR-manager wordt. Hiel heeft een master Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid (UGent, 2004). Ze startte haar loopbaan als scientific researcher HR & Equal Opportunities aan de KU Leuven. Twee jaar later, in 2007, werd ze bij de stad Antwerpen HR-manager Loopbaancentrum. In 2015 werd ze manager Stadsreiniging.