COVID en telewerk in het buitenland: tijd voor een update van de Telewerk Policy!

De COVID-crisis heeft voor nieuwe uitdagingen gezorgd op de werkvloer. Nu we hopelijk het post-COVID tijdperk naderen, zullen werkgevers moeten nadenken over het “nieuwe normaal” en de concrete implementatie van het intussen ingeburgerde hybride werken waarbij werknemers deels vanuit kantoor en deels vanuit thuis hun werkzaamheden uitvoeren. Eén van de uitdagingen waarmee werkgevers wellicht geconfronteerd zullen worden, is telewerk in het buitenland. Het kan hierbij zowel gaan om grensarbeiders die vanuit hun woonplaats telewerken als andere werknemers die voor een bepaalde periode telewerken in het buitenland.

Het belang van evenredige sancties bij detachering

In haar arrest van 8 maart 2022 benadrukte het Hof van Justitie dat de sancties opgelegd bij het niet respecteren van administratieve verplichtingen bij detachering evenredig moeten zijn. Indien de nationale sancties deels in strijd zijn met dit Europees principe, kan de nationale rechter ze toch toepassen zolang ze evenredig blijven.

Bijna zeven op tien Belgische managers geeft hogere salarissen aan nieuwe werknemers

Bedrijven passen steeds vaker hun verloning aan om nieuw talent aan te trekken op de competitieve arbeidsmarkt. 67 procent van de ondervraagden geeft aan een hoger loon uit te keren aan nieuwe werknemers dan aan huidig personeel in vergelijkbare functies. 55 procent plant het verschil in verloning bij een volgende opslagronde weg te werken. Dat blijkt uit onderzoek van Robert Half.

Steeds meer elektrische bedrijfswagens

Vandaag rijden 37 procent van de bedrijfswagens in België op benzine. Het aandeel van hybrides en elektrische wagens zit in de lift. Zij vertegenwoordigen vandaag meer dan een kwart van de bedrijfswagens. Zowel benzinewagens als (deels) elektrisch aangedreven wagens zitten in de lift.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

HR Square Conference (1-3 juni 2022 | Dolce La Hulpe)

Kiezen we voor een piramide, of gaan we toch voor het netwerk? Is een strikt hiërarchische aanpak noodzakelijk, of is een vlakkere organisatie met zelfsturende teams voordeliger? Antwoorden en inspiratie voor HR-professionals en people managers op de HR Square Conference van woensdagavond 1 juni tot en met vrijdag 3 juni 2022, onder het voorzitterschap van professor Lou Van Beirendonck (Quintessence/AMS).

HR Square Hands-on Training: Sociale Dialoog

Het overleg met werknemersvertegenwoordigers slingert zich als een rode draad doorheen al wat een HR-verantwoordelijke of leidinggevende doet binnen een organisatie. Sociale dialoog is vaak een struikelblok in organisaties, maar wanneer u het goed aanpakt, kan het ook een sleutel zijn tot een succesvol beleid.