Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Werving"
Nombre d'articles trouvés: 917 (Article 1 tot 10)

Meer dan 7 op de 10 ondernemingen geremd door arbeidskrapte

Meer dan 7 op de 10 werkgevers hebben last van de arbeidskrapte. In 11% van de gevallen vindt de werkgever geen oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt en kan hij vacatures waarvoor hij werk heeft niet invullen. 8% van de werkgevers geeft zelfs aan af en toe werk te weigeren omdat ze simpelweg niet de mensen hebben of vinden om het werk te doen.

Waar kunnen we nog extra arbeidskrachten vinden in Vlaanderen?

De krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt neemt al enkele jaren toe. De vraag naar werknemers groeit, terwijl het aanbod van werkzoekenden afneemt. De voorbije decennia is Vlaanderen wel vaker geconfronteerd met periodes van krapte. De economische conjunctuur was steeds de drijvende factor. De spanning kent dit keer echter een meer structureel karakter als gevolg van een oplopende vervangingsvraag.

Eén op de drie bedrijven kampt met tekort aan IT'ers

De digitalisering van Belgische bedrijven maakt de nood aan IT’ers steeds groter. Het tekort aan ICT-personeel neemt daardoor in snel tempo toe. Inmiddels geeft 27 procent van de bedrijven aan dat ze moeilijkheden ondervinden bij het aanwerven van ICT-personeel. De vraag naar analisten, developers, security managers en GDPR-specialisten blijft stijgen. De instroom groeit echter niet mee.

4 op de 10 bedrijven zetten studentenjobs in tegen schaarste op arbeidsmarkt

In 6 op de 10 bedrijven raken de vacatures maar moeizaam ingevuld. Bijna de helft van de bedrijven zegt daarom onder meer actief studenten aan te trekken voor vakantiewerk of stages, en vindt het een belangrijke bron voor het aanboren van nieuw talent. Door de nijpende schaarste start de rekrutering van jobstudenten voor de zomer dit jaar ook vroeger dan ooit.

Wat moet er in een vacaturetekst?

Volgens hoofddocent David Jones (University of Vermont) kunnen enkele kleine aanpassingen in de vacaturetekst een enorme efficiëntiewinst verwezenlijken. Wat moet er nu echt in een vacaturetekst staan?

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages