Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Warrants"
Nombre d'articles trouvés: 2 (Article 1 tot 2)

Restricted Stock Units van de moedervennootschap: belangrijk bij berekening opzeggingsvergoeding?

De vraag of aandelenopties, warranten, RSU’s en PSU’s opgenomen dienen te worden in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding, en zo ja tegen welke waarde, zorgt al lange tijd voor controverse. Het vraagstuk wordt nog complexer wanneer de voordelen toegekend worden door de moedermaatschappij van de werkgever. Hoe oordeelt het arbeidshof van Antwerpen?

Meeste aandacht voor bonusbeleid in grote bedrijven en in Vlaanderen

De cashbonus is nog steeds de meest courante vorm van individuele verloning: een vijfde van alle werknemers ontvangt jaarlijks een extra beloning voor geleverde prestaties. In 2015 was het gemiddelde bedrag 1935 euro, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liep die zelfs op naar 4308 euro. Andere beloningsvormen zoals warrants en niet-recurrente bonussen stijgen gestaag de laatste jaren, maar blijven opvallend minder gekend in België.

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages