Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Veiligheid"
Nombre d'articles trouvés: 648 (Article 11 tot 20)

Steeds betere handhygiëne

De ziekenhuishygiëne is de afgelopen jaren verbeterd, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering. Vooral de grote regionale verschillen en verschillen tussen ziekenhuizen vallen op.

Goed veiligheidsrapport

Driekwart van de geïnspecteerde ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen zijn in orde met de reglementering om ongevallen en letsels door uitglijden en struikelen te vermijden. Toch blijkt het formaliseren van risicoanalyses en het implementeren van preventiemaatregelen geen sinecure.

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages