Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Variabele Verloning"
Nombre d'articles trouvés: 15 (Article 11 tot 15)

Het belang van tijdige communicatie van doelstellingen én voorwaarden voor betaling bonus

Kan een werknemer aan wie de bonusdoelstellingen niet of laattijdig werden gecommuniceerd aanspraak maken op een bonus? Is steeds een pro rata bonus verschuldigd aan een werknemer die tijdens het referentiejaar ontslagen wordt? In een arrest van 11 maart 2016 wijst het arbeidshof van Brussel op de toepasselijke principes.

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages