Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Tijdskrediet"
Nombre d'articles trouvés: 19 (Article 11 tot 19)

Aanpassing cao 103: tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Eind 2014 schafte de regering-Di Rupo het recht op uitkeringen bij tijdskrediet zonder motief af. De cao nr. 103 die voorziet in het recht op de onderbreking zelf, werd door de sociale partners echter niet aangepast. Werknemers hadden dus de mogelijkheid om alsnog tijdskrediet zonder motief op te nemen, zij het zonder uitkering. Die discrepantie wordt nu weggewerkt. Daarnaast anticipeert de NAR ook al op de verwachte uitbreiding van het tijdskrediet met zorgmotief.

Vlaams minister van Welzijn lanceert Mantelzorgplan

Om mantelzorgers beter te ondersteunen, lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een plan dat zoveel mogelijk aan de noden van de mantelzorger tegemoetkomt. De focus ligt op toegankelijke informatieverstrekking, ondersteuning op maat van de mantelzorger en een goede relatie met professionele zorgverstrekkers.

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages