Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Tewerkstellingsvooruitzichten"
Nombre d'articles trouvés: 10 (Article 1 tot 10)

Financiering van de taxshift kan tewerkstellingseffect uithollen

Macro-economische experts linken de taxshift van de regering-Michel aan 45.000 tot 64.500 extra jobs. Vandaag komen Leuvense economen met een nieuwe studie op basis van een micro-economisch gedragsmodel. Daarin spreken ook zij van extra jobs, maar vragen ze zich af of die er niet ook zouden zijn geweest zonder taxshift. Bovendien formuleren ze kritische bemerking bij de terugverdieneffecten.

93 procent van Belgische werkgevers houdt personeelsbestand status-quo

Van de 751 ondervraagde werkgevers is slechts 4 procent van plan om medewerkers aan te werven tijdens de periode tot eind juni. De grote meerderheid of 93 procent houdt zijn loonmassa status-quo, terwijl 3 procent zijn personeelsbestand zou inkrimpen. Vergeleken op jaarbasis, zien we echter een sprong voorwaarts en neemt de nettotewerkstellingsprognose toe in zes van de tien bevraagde sectoren.

Kmo’s voorzichtig positief over 2015

Het optimisme van de kmo’s is het voorbije kwartaal licht getemperd, zo verwacht 25,8% volgend kwartaal aan te werven tegenover 27,7% drie maand geleden. Toch denkt bijna een kwart van hen meer medewerkers te hebben tegen eind 2015. Dat blijkt uit de achttiende kmo-tewerkstellingsenquête van SD Worx.

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages