Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Tewerkstelling"
Nombre d'articles trouvés: 32 (Article 11 tot 20)

93 procent van Belgische werkgevers houdt personeelsbestand status-quo

Van de 751 ondervraagde werkgevers is slechts 4 procent van plan om medewerkers aan te werven tijdens de periode tot eind juni. De grote meerderheid of 93 procent houdt zijn loonmassa status-quo, terwijl 3 procent zijn personeelsbestand zou inkrimpen. Vergeleken op jaarbasis, zien we echter een sprong voorwaarts en neemt de nettotewerkstellingsprognose toe in zes van de tien bevraagde sectoren.

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages