Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Schaarste"
Nombre d'articles trouvés: 4 (Article 1 tot 4)

4 op de 10 bedrijven zetten studentenjobs in tegen schaarste op arbeidsmarkt

In 6 op de 10 bedrijven raken de vacatures maar moeizaam ingevuld. Bijna de helft van de bedrijven zegt daarom onder meer actief studenten aan te trekken voor vakantiewerk of stages, en vindt het een belangrijke bron voor het aanboren van nieuw talent. Door de nijpende schaarste start de rekrutering van jobstudenten voor de zomer dit jaar ook vroeger dan ooit.

Schaarste aan personeel speelt heel wat groei-kmo's parten

Het gaat goed met de financiële gezondheid van de Vlaamse kmo's. Het eigen vermogen van de kmo's neemt verder toe en dat vertaalt zich, althans in Vlaanderen, in een opvallende investeringsappetijt. Maar er hoort ook een dringende vraag bij: “Wat baten investeringen als de vacatures die daaruit voortvloeien maar niet ingevuld geraken? Niet de liquiditeits-, maar de competentieschaarste speelt heel wat groei-kmo's parten.”

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages