Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Rekrutering"
Nombre d'articles trouvés: 39 (Article 11 tot 20)

Kiezen tussen evidence-based of homeopathische selectietechnieken

Het inzetten van technologie kan werving en selectie efficiënter en objectiever maken. Deze nieuwe evolutie ziet er dan ook veelbelovend uit, maar vergt een kritische blik. Van elk selectie-instrument, digitaal of analoog, moet immers aangetoond kunnen worden of het daadwerkelijk meet wat het beweert te meten en effectief het werkgedrag voorspelt. Een wetenschappelijke toets blijft dus absoluut nodig.

Traditionele rekruteringskanalen houden makkelijk stand

11.000 respondenten werden gevraagd of ze zich gedurende het voorbije jaar hebben geheroriënteerd op de arbeidsmarkt. Met de oprukkende digitalisering is de drempel hiervoor heel laag geworden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat één op de drie (34 procent) dit effectief heeft gedaan. Bij jongeren (-25) loopt dit op tot bijna de helft.

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages