Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Payroll"
Nombre d'articles trouvés: 97 (Article 11 tot 20)

Uitstel voor aangifte Belcotax on web

De nieuwe versie van het belastingaangiftesysteem voor bedrijven ‘Belcotax on web’ kampt sinds de lancering vorige week met problemen. Na diverse klachten van verschillende ondernemersorganisaties en beroepsfederaties geeft de FOD Financiën werkgevers nu uitstel tot 10 april. De Unie van Erkende Sociale Secretariaten juicht dit uitstel toe.

De wettelijke interestvoet wordt 5,5 %

Sinds 1 januari 2009 is de wettelijke interestvoet verlaagd van 7 naar 5,5 %. Dit geldt zowel voor de wettelijke als de gerechtelijke intresten. Deze interestvoet wordt elk jaar herzien en is gelijk aan de gemiddelde interestvoet van EURIBOR op een jaar (gemiddelde van de maand december van het voorafgaande jaar), afgerond op een kwart van een procent en verhoogd met 2 %.

CAO nr. 98 maakt ecocheques voor werknemers mogelijk

Op 20 februari 2009 heeft de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst over de ecocheques gesloten. Het inter-professioneel akkoord van 22 december 2008 ligt aan de basis van deze CAO. De bedoeling van dit akkoord is om actief bij te dragen tot de sensibilisatie en toegankelijkheid van milieubewuste producten, maar ook om een bijkomende netto enveloppe toe te kennen aan de werknemers.

De RSZ aanvaardt een alternatieve berekening voor de anciënniteitspremie

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aanvaardt sinds geruime tijd dat werkgevers aan werknemers een anciënniteitpremie toekennen na 25 respectievelijk 35 jaar dienst in de onderneming. Deze premie is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en wordt berekend als volgt: - bij 25 jaar dienst: 1 x bruto maandwedde; - bij 35 jaar dienst: 2 x bruto maandwedde. Oorspronkelijk werd de anciënniteitpremie steeds berekend op basis van het brutoloon van de betrokken werknemer. De RSZ heeft nu een alternatieve mogelijke berekeningswijze opgenomen in haar instructies.

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages