Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Ontslagmotivering"
Nombre d'articles trouvés: 8 (Article 1 tot 8)

Wat als de werknemer de ontslagmotivering betwist?

Sinds de invoering van cao 109 op 1 april 2014 hebben werknemers het recht om bij hun werkgever de concrete redenen van hun ontslag op te vragen. Indien deze redenen ‘kennelijk onredelijk’ worden bevonden, volgt er een sanctie bestaande uit een vergoeding van 3 tot 17 weken loon. Ontslagmotivering: goed begonnen is half gewonnen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht kan zware gevolgen hebben (ook voor werkgever)

Indien een werknemer definitief arbeidsongeschikt is voor het overeengekomen werk, kan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht worden vastgesteld. Dit betekent dat de werkgever geen opzeggingstermijn moet naleven en ook geen o

Het toenemend belang van een goed ontslagmotief (en het bewijs ervan!)

Het Belgische ontslagrecht telt een groot aantal vormen van ontslagbescherming. In de meeste gevallen legt die een beperking op van de redenen op grond waarvan men mag ontslaan. Het is dan ook van groot belang dat de werkgever zijn ontslagbeslissing afdoe

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages