Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Mobiliteitsbudget"
Nombre d'articles trouvés: 20 (Article 11 tot 20)

Overgrote meerderheid Belgische werknemers verkiest koning auto

Maar liefst 94 procent van de werknemers in Wallonië gaat met de auto naar het werk, in Vlaanderen is dit 81 procent en in Brussel 61 procent. Van de alternatieve vervoersmiddelen is de fiets het populairst in Vlaanderen (14 procent), en in Brussel het openbaar vervoer (36 procent). De auto is dus nog steeds met voorsprong het populairste transportmiddel, al staan zowel werknemers als -gevers open voor alternatieven.

Bedrijfswagen inruilen voor extra nettoloon niet voordeliger

De bedrijfswagen blijft (para)fiscaal voordelig, ook na de door de federale regering aangekondigde hervormingen. Enerzijds zou de tankkaart zwaarder belast worden, een extra kostprijs voor de werkgever. Anderzijds wil men werknemers een grotere keuzevrijheid bieden, waarbij ze de bedrijfswagen kunnen inruilen voor alternatieve vervoersmiddelen of voor meer nettoloon.

Week van de mobiliteit: VBO wil een mobiliteitsbudget via de mobiliteitskaart

Het is momenteel de Week van de Mobiliteit. Begin maart al presenteerde Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een masterplan inzake mobiliteit, dat inzette op drie doelstellingen: de competitiviteit van de ondernemingen, tegemoet komen aan de verwachtingen van de burgers en een bijdrage leveren aan het milieu, de levenskwaliteit en de volksgezondheid.

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages