Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Loonbonus"
Nombre d'articles trouvés: 3 (Article 1 tot 3)

Meeste aandacht voor bonusbeleid in grote bedrijven en in Vlaanderen

De cashbonus is nog steeds de meest courante vorm van individuele verloning: een vijfde van alle werknemers ontvangt jaarlijks een extra beloning voor geleverde prestaties. In 2015 was het gemiddelde bedrag 1935 euro, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liep die zelfs op naar 4308 euro. Andere beloningsvormen zoals warrants en niet-recurrente bonussen stijgen gestaag de laatste jaren, maar blijven opvallend minder gekend in België.

Maximale loonbonus bedraagt volgend jaar 3264 euro

De maximale loonbonus stijgt op 1 januari 2016 naar 3264 euro per werknemer. Het fiscale maximumbedrag is 2838 euro. De werkgever betaalt aan de RSZ een bijdrage van 33 procent. Als de bonus onder het fiscale plafond blijft, betaalt de werknemer alleen de RSZ-bijdrage van 13,07 procent.

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages