Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Laptop"
Nombre d'articles trouvés: 2 (Article 1 tot 2)

Lagere belasting op bedrijfslaptop of -gsm

Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de fiscale regels voor de belastbare voordelen (pc, laptop, gsm, tablet en internet) die werknemers via hun werkgever ter beschikking gesteld krijgen. Hiermee wordt het systeem aanzienlijk vereenvoudigd en dalen de belastingen op die voordelen.

Privégebruik van voordelen in natura: zijn de forfaitaire RSZ-bedragen rekbaar?

Voor de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen worden voordelen in natura als loon beschouwd. Deze voordelen worden zo correct mogelijk geschat tegen hun reële waarde of op forfaitaire basis. Kan de werkgever afwijken van de bedragen die de RSZ naar voren schuift?

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages