Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Instroom"
Nombre d'articles trouvés: 1713 (Article 1 tot 10)

Beroep bewakingsagent weinig bekend maar toch geliefd

Een imagostudie naar de perceptie van het beroep van bewakingsagent levert verrassende resultaten op. Bewakingsagenten maken deel uit van het dagelijks leven, toch weten weinig Belgen wat het beroep echt inhoudt. Het Fonds voor de Bestaanszekerheid van de Bewaking (FBZB) wil het beroep nu in de kijker zetten en het brede publiek informeren over de verscheidenheid aan taken en de variëteit aan jobmogelijkheden binnen de sector. De sector wil dit jaar opnieuw, net zoals in 2018, 4000 agenten in dienst nemen.

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages