Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Indexsprong"
Nombre d'articles trouvés: 11 (Article 1 tot 10)

Belgische loonhandicap steeds kleiner

De Belgische loonhandicap met onze buurlanden wordt kleiner. In het eerste trimester van dit jaar gingen de lonen in ons land met 0,2 procent omhoog in vergelijking met vorig jaar, terwijl de loonkosten in Duitsland, Frankrijk en Nederland aanzienlijk sterker toenamen. Toch waarschuwt het VBO voor een al te groot optimisme.

De indexsprong van 2% is een feit

De wet tot verbetering van de werkgelegenheid is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent dat ook de indexsprong van 2% vanaf april 2015 nu wettelijk vastgelegd is.

Indexsprong zonder gevolgen vertraagd

De indexsprong zal op zijn vroegst in april van kracht worden. De vertraging blijft zonder concrete gevolgen. Door de lage inflatie zal immers geen enkele sector intussen de drempel voor een automatische loonaanpassing overschrijden.

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages