Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Genderverschillen"
Nombre d'articles trouvés: 4 (Article 1 tot 4)

Op weg naar de top, verliezen vrouwen vaker leidinggevende functie

Bij overgang naar een lagere functie komen vrouwen vaker dan mannen terecht in een functie waarin zij niet langer leidinggeven. Uit onderzoek het Nederlandse Sociaal Cultureel Planbureau naar de uitstroom van vrouwelijke en mannelijke leidinggevenden blijkt dat dit geldt voor 58 procent van de vrouwen ten opzichte van 37 procent van de mannen. Het onderzoek laat zien dat uitstroom van vrouwen naar niet-leidinggevende functies mogelijk een rol speelt bij het geringe aandeel topvrouwen.

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages