Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Délegué"
Nombre d'articles trouvés: 1 (Article 1 tot 1)

Kan een personeelsvertegenwoordiger worden opgezegd wanneer hij de pensioenleeftijd nadert?

De wet stelt dat een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer die de pensioenleeftijd nadert, kan opzeggen met een opzeggingstermijn van maximaal 26 weken (6 maanden) (artikel 37/6 van de Arbeidsovereenkomstenwet). Men dient ervoor te zorgen dat de arbeidsovereenkomst een einde neemt ten vroegste vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. De werknemer kan dan na afloop van deze termijn toetreden tot het wettelijk pensioen.

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages