Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Deeltijds Werk"
Nombre d'articles trouvés: 18 (Article 1 tot 10)

Een arbeidsmarkt met twee snelheden

Recente arbeidsmarktindicatoren tonen aan dat de klassiek erg gesegregeerde arbeidsmarkt in België heterogeen blijft. Groepen die traditioneel een ongunstige positie op de arbeidsmarkt innemen – met name immigranten met een niet-EU-nationaliteit, laaggeschoolden en 55-plussers – hebben het hier moeilijker dan in de meeste andere EU-landen.

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages