Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Collegialiteit"
Nombre d'articles trouvés: 7 (Article 1 tot 7)

Belgische werknemers vinden menselijkheid (en neutraliteit) belangrijk op de werkvloer

Werknemers blijven met een gemiddelde score van 7,2 op een schaal van tien duidelijk positief over hun collega’s. Voor 62 procent zijn collega’s meer dan louter functioneel. 82 procent geeft aan een steun en toeverlaat te zijn voor collega’s en 70 procent meent dat collega’s een steun en toeverlaat zijn voor hen. Bij belangrijke levensgebeurtenissen blijven de collega’s sterk betrokken.

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages