Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Arbeidshandicap"
Nombre d'articles trouvés: 8 (Article 1 tot 8)

Algemene weigering van een werknemer met diabetes: discriminatie?

De antidiscriminatiewet verbiedt discriminatie in arbeidsbetrekkingen op grond van de huidige of toekomstige gezondheidstoestand of handicap. Als de werknemer erin slaagt om aannemelijk te maken dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van discriminatie, is het aan de werkgever om het bewijs van het tegendeel of enige rechtvaardiging te leveren, wat niet evident is.

Beëindiging arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht kan zware gevolgen hebben (ook voor werkgever)

Indien een werknemer definitief arbeidsongeschikt is voor het overeengekomen werk, kan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht worden vastgesteld. Dit betekent dat de werkgever geen opzeggingstermijn moet naleven en ook geen o

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages